Sanctielijst

Een belangrijk onderdeel van het Wwft cliëntonderzoek is vermeldingen op sanctielijsten controleren. Als Wwft-plichtige instelling moet je dit doen bij elke (potentiële) cliënt. Maar wat is een sanctielijst eigenlijk, welke soorten zijn er en wat doe je als je relatie een vermelding heeft? Daar lees je hieronder alles over.

Wat is een sanctielijst?

Een sanctielijst is een officiële, openbare lijst met namen die verschillende nationale en internationale autoriteiten publiceren. Er staan ondernemingen, organisaties en personen op waarvoor juridische en/of economische sancties gelden. Het is officieel verboden om zaken te doen met personen of bedrijven die op een sanctielijst staan. Dit is een sterk middel om witwassen en terrorisme te bestrijden, omdat criminelen op deze manier geen toegang hebben tot economische middelen en tegoeden.

De belangrijkste sanctielijsten op een rij

Er bestaan verschillende sanctielijsten, van nationaal tot internationaal. De hoogste macht die sancties oplegt, is de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Ook de Europese Unie en individuele landen hebben hun eigen lijsten. Dit zijn de belangrijkste:

  • De sanctielijst van Nederland. Deze staat ook wel bekend als de Nationale sanctielijst terrorisme. Hier staan organisaties en personen op die zijn betrokken bij terroristische activiteiten. Hun tegoeden zijn bevroren, waardoor ze niet meer bij hun geld kunnen.
  • De Europese sanctielijst. Deze heet officieel de CFSP-lijst, waarbij CFSP staat voor Common Foreign and Security Policy. Op deze sanctielijst van de EU staan landen, ondernemingen en personen die financiële sancties opgelegd hebben gekregen. Als je bedrijf is gevestigd of actief is in de EU, ben je verplicht deze lijst te controleren.
  • De Amerikaanse sanctielijst. De belangrijkste sanctielijst uit de Verenigde Staten is de OFAC-lijst, oftewel Office of Foreign Assets Control. Als de Amerikaanse wetgeving van toepassing is op je zaken, moet je deze lijst ook controleren. Hoe dat precies zit, lees je op de informatiepagina over de OFAC.
  • De lijst met VN-sancties. Hier staan sancties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op vermeld. Het gaat om landen, natuurlijke personen, organisaties en ondernemingen die bijvoorbeeld mensenrechten schenden of het internationale recht niet naleven.

Alle sanctielijsten krijgen vaak een update. Je moet dus regelmatig opnieuw checken of je cliënten wel of geen vermelding hebben.

Dit moet je doen bij vermelding op een sanctielijst

Je hebt alle relevante sanctielijsten gecontroleerd en je (potentiële) cliënt blijkt een vermelding te hebben. Wat doe je dan? Voor potentiële cliënten geldt dat je geen zaken met ze mag doen. Je bent dus verplicht om ze te weigeren. Ook met bestaande cliënten mag je niet langer samenwerken. Dat houdt concreet het volgende in:

  • Je moet de tegoeden van de persoon of organisatie bevriezen
  • Je geeft geen financiële middelen meer aan de persoon of organisatie
  • Je stopt met het leveren van financiële diensten
  • Je doet een melding van de opgelegde straf bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De gevolgen van overtreding van de sanctiewetgeving

Of je nu willens en wetens in zee bent gegaan met een gesanctioneerde relatie of niet zorgvuldig genoeg de sanctielijsten hebt gecontroleerd: de gevolgen van een overtreding van de sanctiewetgeving zijn enorm. Zo volgen er vaak hoge boetes en in sommige gevallen zelfs gevangenisstraffen voor de directie. Daardoor brengt een overtreding de continuïteit van je onderneming in gevaar. Bovendien levert het je organisatie flinke imagoschade op. Vanwege die grote risico’s is de controle van sanctielijsten ook een onderdeel van risicomanagement.

Efficiënt sanctielijsten controleren via Company.info

Wil je het proces voor het controleren op sanctielijsten efficiënt en accuraat inrichten? Ga dan aan de slag met het online portal van Company.info. Daar vul je de (bedrijfs)naam van je relatie in en het systeem doorzoekt automatisch alle relevante sanctielijsten. Zo weet je zeker dat je een complete en betrouwbare uitkomst hebt. Als je nog effectiever te werk wilt gaan, kun je onze API’s installeren. Dan check je vermeldingen op sanctielijsten automatisch in je cliëntacceptatie- en cliëntmonitoringsysteem. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.