UBO

Als Wwft-plichtige instelling moet je tijdens het cliëntenonderzoek niet alleen de cliënt identificeren en verifiëren, maar ook de UBO. Zo voorkom je dat natuurlijke personen zich achter een rechtspersoon verschuilen en dat zij anoniem kunnen deelnemen aan het financiële verkeer. Maar wat is een UBO eigenlijk? En waarom moet je deze altijd achterhalen? Op deze pagina lees je alle details.

Wat is een UBO?

De betekenis van UBO is Ultimate Beneficial Owner. Het is de uiteindelijk belanghebbende van een organisatie. Dit kunnen ook meerdere personen zijn. Een UBO heeft het uiteindelijke eigendom of de uiteindelijke zeggenschap over je cliënt, bijvoorbeeld via aandelen, stemrechten of eigendomsbelang.

De definitie van UBO’s per rechtsvorm

Elke rechtsvorm heeft een eigen definitie van een UBO. Hieronder zetten we ze op een rij.

  • Bv’s en nv’s, exclusief beursvennootschappen. De UBO van een bv of nv is de persoon die (in)direct meer dan 25% van de aandelen van de vennootschap bezit, of meer dan 25% stemrechten (zeggenschap) heeft.
  • Vof’s, maatschappen, cv’s en rederijen. Bij deze rechtsvormen is de UBO de persoon die (in)direct meer dan 25% eigendomsbelang heeft. Of het is degene die meer dan 25% stemrechten heeft bij beheersdaden of een verandering van de samenwerkingsovereenkomst.
  • Stichtingen en verenigingen. De UBO van een stichting of vereniging is de persoon die (in)direct een eigendomsbelang heeft van meer dan 25%, of meer dan 25% stemrechten heeft bij een statutenwijziging. De UBO kan ook degene zijn die de feitelijke zeggenschap heeft over een rechtspersoon.
  • Een trust heeft altijd meerdere UBO’s. Het gaat in ieder geval om de trustees. Ook de oprichter, protector en begunstigde(n) van een trust kunnen uiteindelijk belanghebbenden zijn.
  • Hierbij vind je de UBO’s terug in het statuut. Het zijn namelijk de rechtsopvolgers in het geval van ontbinding van het kerkgenootschap.

Deze definities gaan niet in alle gevallen op. Zo komt het voor dat iemand met minder dan 25% van de belangen ook UBO is, bijvoorbeeld omdat deze persoon op een andere manier de uiteindelijke zeggenschap over een cliënt heeft.

UBO-register en -verklaring

In Nederland moeten alle UBO’s van organisaties met de hierboven genoemde rechtsvormen zich inschrijven in het UBO-register. Een gedeelte van de informatie in het register is openbaar. Je raadpleegt het om de opgegeven UBO’s van je (potentiële) cliënt te controleren. Als de informatie klopt, kan je de relatie een UBO-verklaring laten ondertekenen. Daarnaast moet je zelf onderzoek doen naar de UBO. Er zijn geen regels verbonden aan hoe je zelf onderzoek doet. Je kunt de UBO bijvoorbeeld via onafhankelijke databronnen verifiëren. Zo help je voorkomen dat mensen zich anoniem verschuilen achter een bedrijf om financiële misdrijven te plegen.

Wil je hier meer over weten? Ga dan naar onze informatiepagina’s over het UBO-register en de UBO-verklaring.

Spoor risicovolle bedrijven voorin het klantacceptatieproces op

Achterhaal UBO’s met Company.info

Bij het Wwft cliëntonderzoek komt nog veel meer kijken dan alleen het verifiëren van de UBO’s. Wil je het onderzoek efficiënt en accuraat uitvoeren? Gebruik dan het online portal van Company.info. Daarmee achterhaal je op een betrouwbare manier de UBO’s en vind je de meest complete bedrijfsinformatie: van vermeldingen op sanctielijsten tot de organisatiestructuur. Je kunt alle informatie ook automatisch integreren in je cliëntacceptatie- en cliëntmonitoringsysteem met onze API’s. Bel of mail ons even voor meer informatie of om de mogelijkheden te bespreken.