Wwft

Als bank of andere financiële instelling ben je verplicht je te houden aan allerlei regels en wetten, waaronder de Wwft. Deze Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme helpt om erachter te komen of je zakendoet met frauduleuze (potentiële) cliënten. Wat houdt deze wet precies in en wat zijn de doelen en indicatoren? Hieronder lees je alle details.

Wat is de betekenis van Wwft?

De betekenis van Wwft is dus Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De wet is bedoeld om te voorkomen dat particulieren en bedrijven geld investeren in terrorisme en zwart geld proberen wit te wassen. Daarmee is de Wwft een belangrijk middel om de georganiseerde misdaad te bestrijden. Omdat er steeds weer nieuwe ontwikkelingen zijn in de criminele wereld, verandert de wet mee. Zo is op 4 december 2020 de Zesde Anti-witwasrichtlijn ingegaan, die de wet aanvult met bijvoorbeeld definities van 22 criminele witwas-activiteiten. Onder andere deze instellingen moeten zich aan de Wwft houden:

 • Banken
 • Verzekeraars
 • Belastingadviseurs
 • Beleggingsadviseurs
 • Administratiekantoren
 • Trustkantoren
 • Accountants
 • Advocaten
 • Notarissen

Dit zijn de doelen van de wet Wwft

De Wwft wet heeft zowel een preventief als een repressief doel. Met andere woorden: de regels zijn bedoeld om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen en te bestrijden. Dat zie je terug in de 2 belangrijkste verplichtingen uit de wet:

1. Cliëntonderzoek. Volgens de Wwft ben je verplicht om elke potentiële cliënt te screenen via een cliëntonderzoek. Je achterhaalt hierbij de identiteit van de cliënt en van de uiteindelijk belanghebbende van de cliënt, ook wel UBO genoemd. Daarnaast stel je de herkomst van het vermogen vast. Hoe diepgaand het cliëntonderzoek moet zijn, hangt af van de risico’s. Die schat je in op basis van deze risicofactoren:

  1. Het type cliënt
  2. De zakelijke relatie
  3. De productie
  4. De transactie
  5. Het land van herkomst (er zijn verschillende risicolanden)

Wil je meer weten over de verschillende onderzoeken? Kijk dan op onze informatiepagina over het Wwft cliëntonderzoek.

2. Het melden van ongebruikelijke transacties. Als je tijdens het monitoren van je cliënten ongebruikelijke transacties tegenkomt, heb je de plicht deze te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). Denk bijvoorbeeld aan sterk wisselende huurinkomsten van hetzelfde pand of grote sommen geld die een cliënt contant afrekent. Na een melding doet de FIU diepgaand onderzoek en stelt vast of de transactie echt verdacht is. Als dit zo is, delen ze de melding met opsporings- en inlichtingendiensten. Alleen een vermoeden is genoeg om een melding te doen. De drempel voor de meldplicht is dus laag.

Wwft indicatoren van ongebruikelijke transacties

Er zijn 2 soorten ongebruikelijke transacties: transacties die ongebruikelijk zijn vergeleken met de verwachting en transacties die volgens de wet afwijkend zijn. In het eerste geval ga je in gesprek met je relatie en kan er een logische verklaring zijn. In het tweede geval voldoet de transactie aan een van de risico-indicatoren in de Wwft. Het gaat hierbij om objectieve en subjectieve indicatoren:

 • Objectieve indicatoren. Deze geven aan dat een relatie de wet overtreedt. Daarom moet je ze altijd melden, de context en het gedrag van de cliënt maken daarbij niet uit. De objectieve indicatoren staan beschreven in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. Dit zijn enkele voorbeelden:
  • Contante stortingen van €10.000 of meer op een creditcard of prepaid card
  • Het gebruik van een creditcard of prepaid card voor een transactie van €15.000 of meer
  • Contante transacties van €10.000 of meer waarbij de cliënt het geld omwisselt naar een andere valuta of van kleine naar grote coupures
 • Subjectieve indicatoren. Hierbij gaat het om het oordeel van de medewerker. Hij of zij vermoedt dat er sprake is van witwassen of terrorismefinanciering, bijvoorbeeld omdat de cliënt afwijkt van zijn normale transactiepatroon of aankopen doet die totaal niet passen bij de marktprijzen. In dit soort gevallen is het aan de medewerker om te beslissen of een transactie ongebruikelijk is.

Voldoe aan de Wwft met onze data-oplossingen

Aan alle eisen van de Wwft voldoen is tijdrovend werk. Wil je je processen hiervoor versnellen? Maak dan gebruik van het online portal van Company.info. Daar vind je alle cliënt- en bedrijfsinformatie die voor jou relevant is overzichtelijk op één plek. Alle informatie is betrouwbaar, compleet en actueel. Daarnaast kun je deze informatie automatiseren in je eigen cliëntacceptatie- en monitoringsysteem met onze API’s. Zo weet je zeker dat de informatie in je CRM- of ERP-systeem altijd up-to-date is. Lees hier meer over ons online portal of neem contact met ons op voor meer informatie.