Wwft cliëntonderzoek

Een van de verplichtingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is het Wwft cliëntonderzoek. Dat houdt in dat je elke (potentiële) cliënt moet screenen, zodat je weet met wie je zakendoet. Welke soorten cliëntonderzoek er zijn en wanneer je welke moet uitvoeren? Dat leggen we op deze pagina uit.

3 soorten Wwft cliëntonderzoek

Je voert het cliëntonderzoek uit om te beslissen of je een relatie wel of niet accepteert en om je bestaande relaties periodiek te reviewen. De resultaten moet je 5 jaar bewaren. Op welke manier en hoe intensief je het onderzoek doet, hangt af van verschillende risicofactoren.  Deze zijn het type cliënt, de zakelijke relatie, het product en/of de transactie en de bijbehorende risico’s.

Op basis daarvan doe je een van de 3 soorten cliëntonderzoek voor de Wwft: standaard, vereenvoudigd of verscherpt. Een standaard onderzoek is gebruikelijk en een vereenvoudigd of verscherpt onderzoek doe je alleen als de risico-indicatoren daar aanleiding toe geven. Om het precieze risico te bepalen, gebruik je de lijst van risicofactoren uit de Vierde Anti-witwasrichtlijn. Hieronder lees je meer over de verschillende onderzoeken.

Standaard onderzoek

Het standaard cliëntonderzoek voer je uit als de relatie een normaal risico vormt. Hierbij doe je het volgende:

 • De identiteit van de cliënt achterhalen, controleren en vastleggen
 • De identiteit van de natuurlijke persoon die de cliënt vertegenwoordigt achterhalen, controleren en vastleggen, en vaststellen of hij of zij daartoe bevoegd is
 • De identiteit van de uiteindelijk belanghebbende (UBO) achterhalen, controleren en vastleggen
  • Dit zijn een of meerdere personen die meer dan 25% van de aandelen bezitten of meer dan 25% stemrechten hebben bij een algemene vergadering
  • Hier kom je onder andere achter door een uittreksel uit het UBO-register en KvK-uittreksels te raadplegen
 • Inzicht krijgen in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de cliënt
 • Het doel en de aard van de transactie of opdracht vaststellen
 • Controleren of de zakelijke relatie namens een ander (derde partij) of voor zichzelf optreedt
 • De cliënt en zijn of haar transacties monitoren. Als het nodig is, onderzoek je ook de bron van de middelen die de zakelijke relatie of transactie gebruikt

Vereenvoudigd onderzoek

Als de cliënt een laag risico vormt voor witwassen en terrorismefinanciering, is een vereenvoudigd cliëntonderzoek voldoende. Dit zijn de soorten bewijs van een potentieel lager risico:

 • Cliëntgebonden risicofactoren. Denk hierbij aan beursgenoteerde ondernemingen, overheden en inwoners uit landen met een lager risico
 • Product-, dienst-, transactie- of leveringskanaalgebonden risicofactoren. Het gaat dan bijvoorbeeld om pensioenfondsen, levensverzekeringen met een lage premie en een basisbetaalrekening
 • Geografische risicofactoren. Voorbeelden hiervan zijn lidstaten en derde landen met doeltreffende anti-witwassystemen en (derde) landen die volgens objectieve en betrouwbare bronnen een laag niveau van corruptie of andere criminele activiteit hebben

Op welke manier je het vereenvoudigde onderzoek precies uitvoert, is afhankelijk van de omstandigheden en het concrete geval.

Verscherpt onderzoek

Vormt de cliënt een verhoogd risico? Dan moet je een verscherpt cliëntonderzoek doen. In deze gevallen is sprake van een hoog risico:

 • Je vermoedt van tevoren dat de cliënt of transactie een hoger risico op witwassen of terrorismefinanciering heeft
 • De zakelijke relatie of UBO woont, heeft een zetel of is gevestigd in een hoogrisicoland
 • Alle complexe en ongebruikelijk grote transacties en alle ongebruikelijke transactiepatronen hebben geen duidelijk economisch of rechtmatig doel
 • De cliënt is een politiek prominent persoon (ook wel PEP: Politically Exposed Person) of is hier een familielid of andere naaste van
  • Een PEP is iemand uit het binnen- of buitenland die op dit moment een politieke functie heeft of zo’n functie tot een jaar geleden had
 • Er is een correspondentrelatie. Dat zijn betrekkingen tussen instellingen voor verschillende financiële diensten, zoals geldovermakingen, valutawisseldiensten, contantenbeheer en effectentransacties

Ook bij deze vorm van Wwft cliëntonderzoek zijn de maatregelen afhankelijk van de omstandigheden. Je stemt ze dus af op het concrete geval. Denk bijvoorbeeld aan extra onderzoek naar de bron van de transactiemiddelen als hier aanleiding voor is.

Ben je op zoek naar een handig stappenplan, zodat je niets vergeet in het onderzoeksdossier? Gebruik dan onze Wwft check.

Versnel je Wwft-cliëntonderzoek met Company.info

Het cliëntonderzoek voor de Wwft neemt heel wat tijd in beslag. Wil je de onderzoeken efficiënter uitvoeren, zodat je snel weet of een relatie een hoog of laag risico vormt? Dan is het online portal van Company.info een uitkomst. Hier vind je op één plek alle bedrijfsinformatie, financiële informatie, UBO’s, vermeldingen op PEP-lijsten en nog veel meer. De informatie is altijd actueel en compleet. Neem gerust contact met ons op als je meer wilt weten.