CDD risico’s

Als Wwft-plichtige instelling moet je volgens de wet CDD risico’s beheersen met een gedegen CDD-beleid. CDD staat voor Customer Due Diligence, oftewel je cliënten kennen. Dat houdt in dat je elke (potentiële) relatie screent via een cliëntenonderzoek en daarbij een risicoclassificatie vaststelt: laag, normaal, hoog of onacceptabel. Daarna blijf je cliënten monitoren via een periodieke review.

Deze risico’s vallen onder CDD wetgeving

Voor het maken van een risico-inschatting voor CDD moet je in ieder geval rekening houden met deze 4 risico-indicatoren:

 • Cliëntgebonden risico’s
 • Product-, dienst- en transactierisico’s
 • Leveringskanaalgebonden risico’s
 • Geografische risico’s

Op basis van deze indicatoren stel je het totale CDD risico van een cliënt vast. Hieronder vind je een uitgebreide uitleg van elke risicofactor.

Cliëntgebonden risico’s

Het CDD risico dat hoort bij een cliënt is het relatierisico. Dat stel je vast aan de hand van een aantal relatiekenmerken. Het gaat om de volgende indicatoren:

 • Herkomst van middelen: de grootte en de bron van de middelen
 • PEP: gaat het om een politiek prominent persoon of een direct familielid of naaste geassocieerde van hem of haar?
 • Vermeldingen op sanctielijsten
 • Organisatiestructuur van het bedrijf
 • Branche/sector van de onderneming
 • Activiteiten van de relatie

Cliënten met een complexe eigendomsstructuur, met veel contant geld of met steeds wisselende vestigingsadressen brengen bijvoorbeeld een hoger risico met zich mee dan relaties die deze kenmerken niet hebben.

Product-, dienst- en transactierisico’s

De product-, dienst- en transactierisico’s laten zien hoe groot de kans is dat criminelen een product misbruiken voor witwassen of terrorismefinanciering. Dit geldt voor zowel de levering van jouw product of dienst als de werkzaamheden van de relatie. Met een risicoanalyse beoordeel je zelf per product(groep) welk risico bij welke productgroep of een specifiek product hoort. Dit is een aantal voorbeelden van indicatoren:

 • Contante waarden
 • Buitenlands geldverkeer
 • Verbinding van een product of dienst aan een subjectieve waarde
 • Waarde van het product of de dienst
 • Complexe dienstverlening
 • Gebruikelijkheid van de dienst
 • Tegenrekeningen

Zo krijgen cliënten een hogere risicoclassificatie als ze rekeningen openen op naam van een accountant om geld door te sluizen naar derden. Daardoor zijn de bron en de bestemming van het geld namelijk lastig te achterhalen. Hetzelfde geldt voor aandelentransacties waarbij de waarde van de aandelen moeilijk is vast te stellen.

Leveringskanaalgebonden risico’s

De CDD risico’s van het leveringskanaal hebben te maken met de distributie. Op welke manier heeft het bedrijf contact met klanten en hoe worden producten of diensten aangeboden? Beide kunnen bijvoorbeeld offline (face-to-face), online of via intermediairs plaatsvinden. Via persoonlijk contact leer je de relatie goed kennen, waardoor je de risico’s beter kunt inschatten dan bij alleen online contact. Daarom brengt de laatste vorm een wat hoger risico met zich mee. Al hangt dit ook af van het product: als het online contact alleen bij laagrisicoproducten plaatsvindt, hoeft het geen hoger risico te betekenen.

Geografische risico’s

Bij de geografische risico’s, ook wel landenrisico’s, kijk je naar het land van herkomst en het land waar de cliënt is gevestigd. Sommige landen hebben hogere risico’s op witwassen en terrorismefinanciering dan andere. Deze factoren horen bijvoorbeeld bij een hoogrisicoland:

 • In het land gelden sancties, embargo’s of andere maatregelen die de VN, EU of VS hebben ingesteld
 • Het land doet te weinig om witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen, bijvoorbeeld omdat de regelgeving onvoldoende is
 • In het land komt veel corruptie voor
 • Het land is politiek instabiel

Of hier sprake van is, achterhaal je onder andere door sanctielijsten te raadplegen. Als de relatie is gevestigd in een land met sanctiemaatregelen, is het risico onacceptabel en moet je de cliënt weigeren. Als er sancties gelden voor het land van herkomst, zorgt dit voor een hoger CDD risico. In dat geval bestaat de kans dat de relatie banden heeft met dit land. Dit moet je goed in de gaten houden door regelmatig te monitoren.

Ben je benieuwd naar een praktisch model om het totale risico van een relatie te bepalen? Kijk dan op de informatiepagina over het risicomanagement model.

Effectief CDD risico’s vaststellen voor je CDD beleid met Company.info

Om te voldoen aan de CDD wetgeving moet je dus veel risico-indicatoren onderzoeken. Ben je op zoek naar de meest complete en betrouwbare bedrijfsinformatie om dat te doen? Maak dan gebruik van het online portal van Company.info. Hier vind je alle relevante informatie die je nodig hebt om de CDD risico’s van (potentiële) cliënten accuraat vast te stellen overzichtelijk bij elkaar. Je kunt alle informatie ook automatisch integreren in je cliëntacceptatie- en cliëntmonitoringsysteem met onze API’s. Wil je meer informatie of de mogelijkheden bespreken? We staan voor je klaar. Neem contact met ons op!