CDD

Om aan de richtlijnen van de Wwft te voldoen, moeten Wwft-plichtige instellingen een CDD-beleid opstellen. CDD heeft te maken met integere bedrijfsvoering en je cliënten kennen. Maar wat is het precies, wat zijn de doelen ervan en waarom is CDD zo belangrijk? Hieronder lees je alle details.

Wat is CDD?

De betekenis van CDD is Customer Due Diligence. Dat is letterlijk gepaste zorgvuldigheid. Het houdt in dat je als Wwft-plichtige instelling je cliënten moet kennen voordat je ze accepteert. Wie is je potentiële cliënt, wie zijn de eigenaren, wat doet de cliënt en welk risico hoort hierbij? Als je dat voor elke cliënt helder hebt, weet je precies met wie je zakendoet. En nog belangrijker: je voorkomt dat je in zee gaat met criminele of frauduleuze partijen. Een ander woord voor CDD is  KYC, oftewel Know Your Customer. Deze begrippen betekenen eigenlijk hetzelfde: je cliënten en de bijbehorende risico’s kennen.

De doelen van Customer Due Diligence

CDD is niet zomaar in het leven geroepen. Het heeft een aantal belangrijke doelen:

  • Zorgen voor een integere bedrijfsvoering
  • Een goede reputatie behouden
  • Voorkomen dat kwaadwillenden geld witwassen
  • Voorkomen dat criminelen terrorisme financieren
  • Andere criminele activiteiten voorkomen, zoals fraude en belastingontduiking

Daarom is CDD zo belangrijk

De doelen hierboven laten zien waarom Customer Due Diligence zo belangrijk is. Je organisatie helpt mee aan de bestrijding van criminaliteit door kwaadwillenden al in een vroeg stadium af te wijzen. Daardoor hebben ze geen kans om hun criminele activiteiten uit te voeren. Doe je geen zorgvuldig onderzoek en blijk je criminele cliënten te hebben? Dan zijn de gevolgen vaak ernstig. Denk bijvoorbeeld aan negatieve publiciteit, reputatieschade, weglopende klanten en flinke boetes. Met een goed CDD-beleid beheers je deze risico’s.

Wettelijke verplichtingen CDD

Daarnaast is CDD wettelijk verplicht voor Wwft-plichtige instellingen. Dat is vastgelegd in  de Wwft, oftewel Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren Terrorisme. De regels schrijven voor dat je elke potentiële cliënt grondig moet screenen. Daarbij moet de cliënt zich identificeren en heeft jouw bedrijf de plicht om de gegevens te controleren. Op basis van dat onderzoek classificeer je een cliënt in een risicocategorie in, van laag tot onacceptabel. Na de acceptatie van een cliënt blijf je deze periodiek monitoren. Als je daarbij ongebruikelijke transacties tegenkomt, moet je die melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Bekijk dan ook de andere pagina’s van onze Customer Due Diligence wiki, zoals die over  CDD risico’s, het risicomanagement model en de KYC check.

Weet met wie je zakendoet via Company.info

Een nadeel van het Customer Due Diligence-beleid is dat het meestal veel moeite kost om je cliënten te onderzoeken. Wil je accuraat en op een betrouwbare manier de identiteit van je cliënt verifiëren? Dat kan via het online portal van Company.info. Daar vind je de meest complete bedrijfsinformatie overzichtelijk op één plek. Voer compliance checks uit, bekijk uittreksels uit het Handelsregister, achterhaal de UBO’s en controleer of cliënten (natuurlijke personen en entiteiten) voorkomen op sanctielijsten. Je kunt deze informatie ook automatisch in je cliëntacceptatie- en cliëntmonitoringsysteem integreren met onze API’s. Zo automatiseer je je CDD-processen en maak je het naleven van de Wwft een stuk makkelijker. Meer weten over alle mogelijkheden? Bel of mail ons dan even.