Risicomanagement

Elke organisatie heeft te maken met risico’s. Die kunnen een bedreiging vormen voor de continuïteit of andere ernstige gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk om je hier niet alleen bewust van te zijn, maar ook om aan de slag te gaan met risicomanagement. Maar wat is risicomanagement precies en waarom is het nodig? Op deze pagina lees je er alles over en delen we een handig stappenplan.

Wat is risicomanagement?

Met risicomanagement breng je op een gestructureerde manier risico’s in kaart. Daarnaast evalueer en beheers je die risico’s zo goed mogelijk. Dat doe je door maatregelen te nemen om daarmee de mogelijke gevolgen te voorkomen of beperken. Risicomanagement is een doorlopend proces, waarbij je steeds weer risico’s identificeert en classificeert. Met een goed risicomanagementbeleid komt de continuïteit van je organisatie niet in gevaar.

Daarom is risicomanagement noodzakelijk

Bankschandalen, frauduleuze financiële verslaglegging of reputatieschade, met als gevolg flinke boetes of zelfs uitsluiting van markten. Dit soort ernstige gebeurtenissen voorkom of beperk je met een doordacht risicobeleid. Maar dat is niet de enige reden dat risicomanagement noodzakelijk is. Het stimuleert werknemers namelijk ook om na te denken over risico’s en bewuste keuzes te maken. Bovendien laat het zien waar nog kansen liggen om bijvoorbeeld verbeteringen in processen door te voeren. Omdat risicomanagement zo belangrijk is, is het inmiddels voor veel bedrijven verplicht. Zo moet je je als Wwft-plichtige instelling houden aan de Wwft (Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren Terrorisme).

De link tussen compliance en risicomanagement

Waar risicomanagement zich vooral richt op risicobeheersing, ligt de nadruk bij compliance op het voldoen aan wet- en regelgeving. Wetten en regels worden steeds omvangrijker en complexer, wat het risico op overtreding groter maakt. Het gevolg daarvan is dat compliance een onderdeel wordt van risicomanagement en beide dus meer naar elkaar toe groeien. Bij compliance gaat het daarnaast om de interne regels en procedures van je organisatie. Het draagt bij aan transparante en zorgvuldige besluiten. Daarbij gaat het niet alleen om regels naleven, maar ook om aantonen dat je alles hebt gedaan om criminele praktijken te voorkomen en te ontdekken. Een goed voorbeeld hiervan is  Wwft cliëntenonderzoek.

In 5 stappen effectief risico’s managen

Maar hoe ziet risicomanagement er in de praktijk uit? Volg de vijf basisstappen van dit stappenplan om risico’s binnen je organisatie efficiënt te beheersen:

  1. Risico-identificatie. Breng alle risico’s in kaart die de doelen van je organisatie kunnen bedreigen. Deel de risico’s bijvoorbeeld in op financieel, operationeel en strategisch gebied en de lange en korte termijn.
  2. Risicoanalyse en beoordeling. Daarna analyseer je alle verzamelde informatie. Maak vervolgens onderscheid in urgentie. Welke risico’s vormen het grootste gevaar en hebben de meeste aandacht nodig?
  3. Monitoring van de risico’s. Omdat risicomanagement een doorlopend proces is, moet je de risico’s blijven monitoren. Alleen dan lukt het om ze te beheersen. Plan daarom regelmatig een nieuwe risicoanalyse in, waarbij je de risico’s opnieuw beoordeelt.
  4. Beheersing van de risico’s. Nu ga je aan de slag met de meest urgente risico’s. Je kunt er meestal op 4 manieren mee omgaan: verminderen/ beheersen, vermijden, overdragen of accepteren.
  5. Rapportage en evaluatie. Bij deze laatste stap rapporteer je de resultaten en deel je alle stappen met de hele organisatie. Geef medewerkers dus regelmatig updates van de onderzochte risico’s en evalueer ze. Dat zorgt voor meer bewustwording en betere risicobeheersing.

Zoals gezegd, moet je je als financiële instelling houden aan de Wwft. Daarmee beoordeel je onder andere de risico’s van nieuwe en bestaande cliënten. Ben je op zoek naar een praktisch model dat hierbij helpt? Bekijk dan onze pagina over het risicomanagement model.

Effectief inzicht in risico’s met Company.info

Wil je accuraat en makkelijk de risico’s van je (potentiële) relaties bepalen? Maak het online portal van Company.info dan onderdeel van je risicomanagement. Daarin staat alle  bedrijfsinformatie die voor jou relevant is overzichtelijk op een rij. Voer bijvoorbeeld compliance checks uit en controleer vermeldingen op sanctielijsten. Je kunt alle data ook automatisch integreren in je cliëntacceptatie- en cliëntmonitoringsysteem met onze API’s. Zo beschik je altijd over de meest betrouwbare en complete bedrijfsinformatie. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.