Financieel risicomanagement.

Financiële risicobeheersing optimaliseren

Ben je veel tijd kwijt aan het achterhalen van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) van een onderneming? Maakt je organisatie veel kosten bij het opvragen en raadplegen van uittreksels, jaarrekeningen of faillissementsdata, bijvoorbeeld om een concernstructuur in kaart te brengen? Kortom, is jouw risicomanagement proces een belangrijke, maar momenteel tijdrovende en kostbare taak? Verbeter je financieel risicomanagement snel en efficiënt met Company.info.

Financieel risicomanagement beheersen en perfectioneren.

Met Company.info bespaar je tijd én kosten bij het in kaart brengen van kansen en financiële risico’s van bedrijven en sectoren.

 • Weet precies wat er speelt bij klanten.

 • Zie risico’s op voorhand.

 • Krijg een 360 graden klantbeeld door jouw geoptimaliseerde bedrijfsrisicoanalyse.

Wat is goed risicomanagement?

Met risicomanagement breng je op een gestructureerde manier risico’s in kaart. Daarnaast evalueer en beheers je die risico’s zo goed mogelijk. Dat doe je door maatregelen te nemen om daarmee de mogelijke gevolgen te voorkomen of beperken. Risicomanagement is een doorlopend proces, waarbij je steeds weer risico’s identificeert en classificeert. Met een goed risicomanagementbeleid komt de continuïteit van je organisatie niet in gevaar en beheers je beter compliance risico’s.

Hoe belangrijk is risicomanagement?

Bankschandalen, frauduleuze financiële verslaglegging of reputatieschade, met als gevolg flinke boetes of zelfs uitsluiting van markten. Dit soort ernstige gebeurtenissen voorkom of beperk je met een doordacht risicobeleid. Maar dat is niet de enige reden dat risicomanagement noodzakelijk is. Het stimuleert werknemers namelijk ook om na te denken over risico’s en bewuste keuzes te maken. Bovendien laat het zien waar nog kansen liggen om bijvoorbeeld verbeteringen in processen door te voeren. Omdat risicomanagement zo belangrijk is, is het inmiddels voor veel bedrijven verplicht. Zo moet je je als Wwft-plichtige instelling houden aan de Wwft (Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren Terrorisme).

Handboek 'Wwft-compliant zijn: van theorie naar praktijk', ontwikkeld met EY en CMS.

Krijg handvatten voor het (beter) inrichten van processen rondom cliëntacceptatie en -monitoring.

Welke informatie is nodig voor een financiële bedrijfsrisicoanalyse?

UBO-informatie

Is de organisatie waar je zaken mee doet onderdeel van een groter geheel? Met Company.info achterhaal je snel de hele concernstructuur inclusief nevenvestigingen en de hoogste moederorganisatie. Van elke entiteit weet je direct wie de bestuurders, (enig) aandeelhouders, gevolmachtigden en de UBO’s zijn.

PEP- en sanctielijsten

Met Company.info achterhaal je niet alleen de identiteit van je cliënt, de UBO, of uiteindelijk belanghebbenden en entiteiten. Het is ook mogelijk om een persoon of bedrijf te controleren op PEP- en sanctielijsten. Je achterhaalt zo of er recent gerechtelijke uitspraken zijn gedaan over de persoon of het bedrijf waar je zaken mee wilt doen. Dat is noodzakelijke informatie bij klantacceptatie en –monitoring om te bepalen of je zaken mag doen.

Financiële prestaties

Krijg direct inzicht in de financiële prestaties en kredietwaardigheid van je relaties en check eenvoudig of ze voorkomen in het – dagelijks ververste – overzicht van faillissementen, surseances en schuldsaneringen uit het Centraal Insolventie Register.

Jaarrekeningen

Analyseer de standaard jaarrekeningen gedeponeerd bij het Handelsregister en vergelijk deze over meerdere jaren om trends en ontwikkelingen in kaart te brengen.

Bedrijfsnieuws

Schat ontwikkelingen in een sector of bij een onderneming op waarde. Volg al het bedrijfs- en sectornieuws, geselecteerd uit meer dan 1.500 bronnen, waaronder het FD, op de voet. Spot financiële bedrijfsrisico’s zo sneller.

Welke informatie is nodig voor een financiële bedrijfsrisicoanalyse?

UBO-informatie
PEP- en sanctielijsten
Financiële prestaties
Jaarrekeningen
Bedrijfsnieuws

Breng de organisatiestructuur en UBO's in kaart

Is de organisatie waar je zaken mee doet onderdeel van een groter geheel? Met Company.info achterhaal je snel de hele concernstructuur inclusief nevenvestigingen en de hoogste moederorganisatie. Van elke entiteit weet je direct wie de bestuurders, (enig) aandeelhouders, gevolmachtigden en de UBO’s zijn.

Controleer op PEP- en sanctielijsten

Met Company.info achterhaal je niet alleen de identiteit van je cliënt, de UBO, of uiteindelijk belanghebbenden en entiteiten. Het is ook mogelijk om een persoon of bedrijf te controleren op PEP- en sanctielijsten. Je achterhaalt zo of er recent gerechtelijke uitspraken zijn gedaan over de persoon of het bedrijf waar je zaken mee wilt doen. Dat is noodzakelijke informatie bij klantacceptatie en –monitoring om te bepalen of je zaken mag doen.

Check de financiële gezondheid

Krijg direct inzicht in de financiële prestaties en kredietwaardigheid van je relaties en check eenvoudig of ze voorkomen in het – dagelijks ververste – overzicht van faillissementen, surseances en schuldsaneringen uit het Centraal Insolventie Register.

Krijg inzicht in alle jaarrekeningen

Analyseer de standaard jaarrekeningen gedeponeerd bij het Handelsregister en vergelijk deze over meerdere jaren om trends en ontwikkelingen in kaart te brengen.

Spot ontwikkelingen door bedrijfsnieuws te volgen

Schat ontwikkelingen in een sector of bij een onderneming op waarde. Volg al het bedrijfs- en sectornieuws, geselecteerd uit meer dan 1.500 bronnen, waaronder het FD, op de voet. Spot financiële bedrijfsrisico’s zo sneller.

Breng zakelijke bedrijfsrisico's in kaart met Company.info.

Met de KYC.app

Doorloop de complete workflow voor risicomanagement snel met de KYC.app. Deze alles-in-1 tool verzamelt alle relevante informatie over bedrijven en hun bestuurders automatisch en slaat de informatie direct op in een cliëntdossier met audit trail.

Meer over de KYC.app

Via het online portal

Via het online portal zoek je het gewenste bedrijf op. Je klikt door en vind gemakkelijk de UBO van de hoogste organisatie binnen het concern. Deze check je vervolgens direct op PEP- en sanctielijsten.

Meer over het online portal

Integreer API's

Integreer alle noodzakelijke informatie voor risicomanagement direct in je systeem met API’s. Daarmee automatiseer je het opzoeken van een bedrijf, het achterhalen van de UBO en het checken van personen en bedrijven op PEP, sancties en adverse media in je cliëntacceptatieproces.

Meer over API's

Risicomanagement verbeteren?

Wil je accuraat en makkelijk de risico’s van je (potentiële) relaties bepalen? Maak het online portal voor bedrijfsinformatie dan onderdeel van je risicomanagement. Daarin staat alle bedrijfsinformatie die voor jou relevant is in één handig overzicht. Voer compliance checks uit en controleer vermeldingen op sanctielijsten en doe adverse media screenings. Je kunt alle data ook automatisch integreren in je cliëntacceptatie- en cliëntmonitoringsysteem met onze API’s. Zo beschik je altijd over de meest betrouwbare en complete bedrijfsinformatie voor je financiële risicomanagement. Liever alles in één handige tool met een complete workflow en audit trail? Dan werkt de KYC.app het beste voor jou. Meer weten?

Aan de slag.

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Vul onderstaand formulier in en een consultant neemt binnen 1 werkdag contact met je op.

Wij gebruiken jouw gegevens om contact met je op te nemen. Lees hierover meer in ons privacy statement.

Q&A Risicomanagement

Elke organisatie heeft te maken met risico’s. Die kunnen een bedreiging vormen voor de continuïteit of andere ernstige gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk om je hier niet alleen bewust van te zijn, maar ook om aan de slag te gaan met risicomanagement. Maar wat is risicomanagement precies en waarom is het nodig? Hieronder beantwoorden we deze vragen en geven we je een 5 stappenplan om risico’s binnen je organisatie efficiënt te beheersen.

Compliance en risicomanagement
5 stappen voor risicomanagement

Wat is de link tussen compliance en risicomanagement?

Waar risicomanagement zich vooral richt op risicobeheersing, ligt de nadruk bij compliance op het voldoen aan wet- en regelgeving. Wetten en regels worden steeds omvangrijker en complexer, wat het risico op overtreding groter maakt. Het gevolg daarvan is dat compliance een onderdeel wordt van risicomanagement en beide dus meer naar elkaar toe groeien. Bij compliance gaat het daarnaast om de interne regels en procedures van je organisatie. Het draagt bij aan transparante en zorgvuldige besluiten. Daarbij gaat het niet alleen om regels naleven, maar ook om aantonen dat je alles hebt gedaan om criminele praktijken te voorkomen en te ontdekken. Een goed voorbeeld hiervan is  Wwft cliëntenonderzoek.

Wat zijn de 5 stappen voor effectief risico's beheersen en managen?

Volg de vijf basisstappen van dit stappenplan om risico’s binnen je organisatie efficiënt te beheersen:

 

1 Risico’s-identificatie in kaart brengen

Identificeer en breng alle risico’s in kaart die de doelen van je organisatie kunnen bedreigen. Deel de risico’s bijvoorbeeld in op financieel, operationeel en strategisch gebied en de lange en korte termijn.

 

2 Risicoanalyse en beoordeling

Daarna analyseer je alle verzamelde informatie. Maak vervolgens onderscheid in urgentie. Welke risico’s vormen het grootste gevaar en hebben de meeste aandacht nodig?

 

3 Monitoring van de risico’s

Omdat risicomanagement een doorlopend proces is, moet je de risico’s blijven monitoren. Alleen dan lukt het om risico’s te beheersen. Plan daarom regelmatig een nieuwe risicoanalyse in, waarbij je ze opnieuw beoordeelt.

 

4 Beheersen van de risico’s

Nu ga je aan de slag met de meest urgente risico’s. Je kunt er meestal op 4 manieren mee omgaan: 

 • Verminderen/ beheersen
 • Vermijden
 • Overdragen
 • Accepteren

 

5 Rapportage en evaluatie

Bij deze laatste stap rapporteer je de resultaten en deel je alle stappen met de hele organisatie. Geef medewerkers dus regelmatig updates van de onderzochte risico’s en evalueer ze. Dat zorgt voor meer bewustwording en betere risicobeheersing.

 

Zoals gezegd, moet je je als financiële instelling houden aan de Wwft. Daarmee beoordeel je onder andere de risico’s van nieuwe en bestaande cliënten. Ben je op zoek naar een praktisch model dat hierbij helpt? Bekijk dan onze pagina over het risicomanagement model.

Compliance en risicomanagement

Waar risicomanagement zich vooral richt op risicobeheersing, ligt de nadruk bij compliance op het voldoen aan wet- en regelgeving. Wetten en regels worden steeds omvangrijker en complexer, wat het risico op overtreding groter maakt. Het gevolg daarvan is dat compliance een onderdeel wordt van risicomanagement en beide dus meer naar elkaar toe groeien. Bij compliance gaat het daarnaast om de interne regels en procedures van je organisatie. Het draagt bij aan transparante en zorgvuldige besluiten. Daarbij gaat het niet alleen om regels naleven, maar ook om aantonen dat je alles hebt gedaan om criminele praktijken te voorkomen en te ontdekken. Een goed voorbeeld hiervan is  Wwft cliëntenonderzoek.

5 stappen voor risicomanagement

Volg de vijf basisstappen van dit stappenplan om risico’s binnen je organisatie efficiënt te beheersen:

 

1 Risico’s-identificatie in kaart brengen

Identificeer en breng alle risico’s in kaart die de doelen van je organisatie kunnen bedreigen. Deel de risico’s bijvoorbeeld in op financieel, operationeel en strategisch gebied en de lange en korte termijn.

 

2 Risicoanalyse en beoordeling

Daarna analyseer je alle verzamelde informatie. Maak vervolgens onderscheid in urgentie. Welke risico’s vormen het grootste gevaar en hebben de meeste aandacht nodig?

 

3 Monitoring van de risico’s

Omdat risicomanagement een doorlopend proces is, moet je de risico’s blijven monitoren. Alleen dan lukt het om risico’s te beheersen. Plan daarom regelmatig een nieuwe risicoanalyse in, waarbij je ze opnieuw beoordeelt.

 

4 Beheersen van de risico’s

Nu ga je aan de slag met de meest urgente risico’s. Je kunt er meestal op 4 manieren mee omgaan: 

 • Verminderen/ beheersen
 • Vermijden
 • Overdragen
 • Accepteren

 

5 Rapportage en evaluatie

Bij deze laatste stap rapporteer je de resultaten en deel je alle stappen met de hele organisatie. Geef medewerkers dus regelmatig updates van de onderzochte risico’s en evalueer ze. Dat zorgt voor meer bewustwording en betere risicobeheersing.

 

Zoals gezegd, moet je je als financiële instelling houden aan de Wwft. Daarmee beoordeel je onder andere de risico’s van nieuwe en bestaande cliënten. Ben je op zoek naar een praktisch model dat hierbij helpt? Bekijk dan onze pagina over het risicomanagement model.