Veelgestelde vragen.

Heb je een vraag over de abonnementen, de bedrijfsinformatie of de privacyregeling van Company.info?

Waar haalt Company.info de informatie vandaan?

Company.info ontsluit continu data uit zowel openbare bronnen als bronhouders van data. Uitgangspunt is dat wij per data-element bepalen welke bron het meest accuraat en volledig is voor de gewenste informatie.

Zo is onze bedrijfsinformatie en het bedrijfsnieuws o.a. afkomstig van:

  • Handelsregister van de KvK voor uittreksels en gedeponeerde jaarcijfers

  • Jaarverslagen van bedrijven

  • Rechtspraak.nl

  • Centraal Insolventieregister voor surseances en faillissementen

  • Marktrapporten van meer dan 400 bekende organisaties zoals banken en adviesbureaus

  • Nieuws en persberichten uit meer dan 800 diverse bronnen waaronder het FD en het Handelsregister

Om inzicht te krijgen in kredietinformatie is het mogelijk te kiezen uit de data van Dun&Bradstreet, Graydon, Creditsafe, Focum of EDR.  En op het gebied van vastgoed- en adresinformatie combineren we de data van o.a. het Kadaster, NBWO, BAG en Google Streetview.  

Wil je meer weten over de bronnen van de informatie die jij nodig hebt? Neem dan gerust contact met ons op.  

Terug naar het veelgestelde vragen overzicht