Veelgestelde vragen.

Heb je een vraag over de abonnementen, de bedrijfsinformatie of de privacyregeling van Company.info?

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens rectificeren of verwijderen?

Company.info bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doeleinde/de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Daarnaast heb je op basis van de privacywetgeving het recht van rectificatie of verwijdering van je persoonsgegevens. Je kunt dus bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, voor zover die verwerking zijn grondslag heeft in het gerechtvaardigde belang van Company.info en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn. Ook heb je recht op verwijdering van je persoonsgegevens als de gegevens zijn verzameld met jouw (uitdrukkelijke) toestemming, maar je deze toestemming nu in wenst te trekken en de verwerking niet op een andere grondslag kan worden gebaseerd.

Een verzoek tot rectificatie of permanente verwijdering doe je rechtstreeks bij de originele bron waarvan Company.info jouw persoonsgegevens heeft verkregen. Ook kun je contact met ons hierover opnemen via service@company.info of 020 – 2400 400. Wij helpen je graag verder.

Een volledig overzicht van alle door Company.info gebruikte bronnen en persoonsgegevens, vind je terug in het document Privacy- en dataverwerking.

Terug naar het veelgestelde vragen overzicht