Veelgestelde vragen.

Heb je een vraag over de abonnementen, de bedrijfsinformatie of de privacyregeling van Company.info?

Wat doet Company.info met de bedrijfsgegevens?

Company.info levert bedrijfsprofielen aan organisaties. Veel van de gegevens in deze profielen zijn openbaar, bijvoorbeeld informatie uit het Handelsregister en het Kadaster. Andere gegevens zijn door commerciële partijen verzameld met medeweten van organisaties, of omdat organisaties deze gegevens zelf openbaar hebben gemaakt.

Organisaties hebben belang bij een transparante markt. Dit waarborgt de rechtszekerheid in het handelsverkeer. Onze klanten zijn echter wel gebonden aan onze gebruiksvoorwaarden. Hierin staat onder meer dat bedrijfsprofielen gebruikt moeten worden overeenkomstig wet- en regelgeving, en dat men rekening dient te houden met de privacywetgeving als een bedrijfsprofiel eveneens persoonsgegevens bevat. Als je denkt dat een organisatie misbruik maakt van onze informatie, horen wij dit uiteraard graag via service@company.info of 020 – 2400 400.

Terug naar het veelgestelde vragen overzicht