Veelgestelde vragen.

Heb je een vraag over de abonnementen, de bedrijfsinformatie of de privacyregeling van Company.info?

Hebben stichtingen een publicatieplicht?

De publicatieplicht

Om het inzicht in de financiële positie van stichtingen te verbeteren en om misbruik van stichtingen tegen te gaan, ligt er een wetsvoorstel voor een aangepaste publicatieplicht voor stichtingen. Op grond van het Burgerlijk Wetboek, zijn alle Nederlandse stichtingen verplicht een interne administratie te voeren. Het wetsvoorstel houdt een wijziging in, waarbij stichtingen worden verplicht de balans en de staat van baten en lasten openbaar te maken via het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook moet het bestuur de balans en de staat van baten en lasten ondertekenen. Deze publicatieplicht geldt niet voor pensioenfondsen en stichtingen waarvan de jaarrekening al wordt gedeponeerd bij het Handelsregister en pensioenfondsen.

Geldt dit voor stichtingen?

Het korte antwoord is: ja. Het wetsvoorstel houdt een wijziging in, waarbij stichtingen worden verplicht de balans en de staat van baten en lasten openbaar te maken via het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook moet het bestuur de balans en de staat van baten en lasten ondertekenen.

Terug naar het veelgestelde vragen overzicht