Veelgestelde vragen.

Heb je een vraag over de abonnementen, de bedrijfsinformatie of de privacyregeling van Company.info?

Hoe gaat Company.info om met de non-mailing indicator (NMI)?

Company.info gaat uiterst zorgvuldig om met de NMI. Hiervoor hanteren wij maatregelen op 3 niveaus:

1. Uitleg

Er heerst veel onbegrip en onduidelijkheid over de NMI. Wat is precies de scope van de NMI? Heeft deze alleen betrekking op fysieke post of ook op bellen, e-mail en andere vormen van digitale marketing? Heeft de NMI alleen betrekking op de KvK of ook op andere bedrijven die gebruikmaken van data uit het Handelsregister? In onze uitleg sluiten wij aan bij de uitleg die de KvK zelf geeft over de NMI. Wij adviseren onze klanten daarbij om een nog striktere uitleg van de NMI te hanteren. Bedrijven die hebben aangegeven niet gemaild te willen worden, geven feitelijk aan dat zij niet benaderd willen worden voor commerciële doeleinden. Dus wij raden aan om deze wens te respecteren en bedrijven niet ongevraagd via welk kanaal dan ook te benaderen.

2. Contractueel

In al onze contracten die wij met onze klanten afsluiten, nemen wij standaard op dat onze klanten de data niet inzetten voor het versturen van ongevraagde berichten (‘spam’) en daarbij specifiek de NMI honoreren.

3. Uitsluiten NMI-gegevens

Wij geven proactief aan welke bedrijven de NMI-status hebben. Op het moment dat gebruikers een export draaien van bedrijven in Company.info Online, dan worden de adresgegevens van bedrijven met NMI uitgesloten. Incidenteel leveren wij een bulk dataset met daarbij ook de gegevens van NMI-bedrijven, inclusief het vlaggetje dat zij een NMI hebben. Dit doen wij alleen als het doel van de verwerking niet is gelegen in het bedrijven van direct marketing. Bovendien geldt in dat geval nog steeds dat wij de contractuele voorwaarden zoals hierboven besproken dwingend opleggen.

Terug naar het veelgestelde vragen overzicht