Privacy

Lees ons privacy document, privacy statement, responsible disclosure, FAQ’s en meer

Privacy door Company.info

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing, ook op Company.info. Wij verwerken zakelijke gegevens, en daarmee ook persoonsgegevens. Graag leggen wij u uit welke data we verwerken, waarom we dat doen, en welk beleid en waarborgen wij hanteren om dit zo zorgvuldig mogelijk te doen.

Lees privacy document

Privacy statement

FD Mediagroep heeft een cookie- en privacybeleid opgesteld om u te informeren over de cookies die op www.companyinfo.nl zijn geplaatst en over de verwerking van persoonsgegevens van geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers.

Lees privacy statement

Responsible disclosure

Bij FD Mediagroep vinden wij de veiligheid van persoonsgegevens en systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen, kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Lees hier wat wij u vragen te doen als u een zwakke plek heeft gevonden.

Meer over responsible disclosure

Informatiebeveiligingsmaatregelen

Beveiliging van gegevens en informatie wordt voor klanten en relaties steeds belangrijker. Zekerheid over bescherming van data heeft daarom ook voor Company.info hoge prioriteit.

Lees informatiebeveiligingsmaatregelen

Privacy FAQ’s

Welke rol heeft Company.info bij de verwerking van persoonsgegevens?

Company.info geeft complete, betrouwbare en actuele informatie, zakelijk nieuws en voorspellende inzichten over bedrijven en hun bestuurders. Wij brengen juiste zakelijke gegevens samen, structureren ze en maken ze toegankelijk voor ondernemend Nederland. Wij verwerken dus data, en daarmee ook persoonsgegevens. Dit doen wij om onze gebruikers te informeren over zakelijke kansen en risico’s, en om oplossingen te bieden op het gebied van datakwaliteit, data-integratie en data-inzichten. Meer specifieke informatie over onze dienstverlening en welke data Company.info verwerkt, leest u terug in ons Privacy- document.

Waarom is er geen verwerkersovereenkomst met Company.info nodig, als ik als klant Company.info gebruik?

Company.info stelt – voor wat betreft het gebruik van de database en de verschillende webservices - het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens vast. Company.info bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel dit gebeurt en de manier waarop dit plaatsvindt (met welke middelen). Company.info is hierdoor verwerkingsverantwoordelijke. Om deze reden is een verwerkersovereenkomst dus niet nodig. Op basis van de AVG rust op ons een zelfstandige verplichting om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens transparant, veilig, zorgvuldig en volgens de geldende wet- en regelgeving verwerkt worden. Meer informatie over hoe Company.info hieraan voldoet, leest u terug in ons Privacy-document.

Welke bronnen gebruikt Company.info voor het verzamelen van persoonsgegevens?

Company.info ontsluit, bundelt en verrijkt data uit diverse openbare registers, zoals het Handelsregister en het Kadaster, en ontsluit en levert data en persoonsgegevens van haar datapartners, zoals internationale bedrijfsinformatie of kredietwaardigheidstoetsingen van consumenten. Een volledig overzicht van alle door Company.info gebruikte bronnen en persoonsgegevens, vindt u terug in ons Privacy-document.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens rectificeren of verwijderen?

Company.info bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doeleinde/de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Daarnaast heeft u op basis van de privacywetgeving het recht van rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt dus bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover die verwerking zijn grondslag heeft in het gerechtvaardigde belang van Company.info en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn. Ook heeft u recht op verwijdering van uw persoonsgegevens als de gegevens zijn verzameld met uw (uitdrukkelijke) toestemming, maar u deze toestemming nu in wenst te trekken en de verwerking niet op een andere grondslag kan worden gebaseerd.

Een verzoek tot rectificatie of permanente verwijdering doet u rechtstreeks bij de originele bron waarvan Company.info uw persoonsgegevens heeft verkregen. Ook kunt u contact met ons hierover opnemen via service@company.info of 020 - 2400 400. Wij helpen u graag verder.

Een volledig overzicht van alle door Company.info gebruikte bronnen en persoonsgegevens, vindt u terug in ons Privacy-document. 

Hoe kan ik Company.info bereiken met vragen over privacy?

Als u informatie mist, vragen heeft of als u feedback op ons privacy beleid heeft, horen wij graag van u. Wij staan u graag te woord via service@company.info of 020 - 2400 400.