Artikel, Compliance

Miljoenen aan boetes voorkomen voor bijna 30 bedrijven

Publicatie: 5 August 2023
Leestijd: 4 minuten

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is sinds de invoering op 1 augustus 2008 een belangr­ijk onderwerp voor onder andere financiële ondernemingen. Dat meerdere organisaties hun controle op witwassen in de loop der jaren niet altijd even goed op orde hadden, bleek in 2017. Daar hielpen w­ij ze b­ij.

De uitdaging.

Meerdere bedr­ijven – zo’n 25 tot 30 – waren op het matje geroepen door de toezichthouder; zij­ hadden meer moeten weten over de achtergrond van hun klanten dan ze wisten. In veel gevallen hadden zij­ het onderzoek naar directe klanten wel op orde, maar niet naar de onderliggende organisaties tot aan het moederbedr­ijf. Hierdoor waren dossiers onvolledig met als gevolg dat zij­ geen goede risicoclassificatie konden uitvoeren. Wanneer de dossiers niet aangevuld zouden worden, dan zou ze miljoenen aan boetes en reputatieschade boven het hoofd hangen.

De aanpak.

Alle ontbrekende informatie, die nodig was voor een volledige dossieropbouw en een juiste risicoclassificatie op basis van dat dossier, leverden wij­ via een remediation-traject. Hierdoor beschikten al deze bedr­ijven in één keer over de informatie om een juiste risicoclassificatie te doen.

Het resultaat.

Miljoenen aan boetes werden kw­ijtgescholden én het risico op reputatieschade was van de baan.

Natuurl­ijk heb je alle informatie die je nodig hebt om dit soort checks goed uit te voeren liever vooraf tot je beschikking. Dan hoef je achteraf geen herstelacties te doen. Daarom ontwikkelden wij­ na deze remediation-trajecten een data-integratie (API) die alle benodigde informatie voor het cliëntenonderzoek automatisch ophaalt in het cliëntacceptatie- of monitoringsysteem. Zo voeren onze klanten het cliëntenonderzoek nu dagel­ijks efficiënter, sneller en nauwkeuriger uit.

Voldoen aan vernieuwde Wwft met de UBO-classificatie

Op 25 juli 2018 werd een herziene versie van de Wwft van kracht. Een van de belangr­ijkere wijzigingen was dat de definitie van Ultimate Beneficial Owner (UBO), oftewel de uiteindel­ijk belanghebbende, was aangepast. Daarnaast moesten organisaties vanaf dat moment alt­ijd een UBO identificeren en onderzoeken. Dit moest ook met terugwerkende kracht gebeuren. Vooral dat laatste had behoorl­ijk wat impact op Wwft-plichtige instellingen en dus ook op een grote groep van onze klanten. UBO’s handmatig met terugwerkende kracht verifiëren is namel­ijk niet in een handomdraai gedaan.

Om te zorgen dat klanten vanaf dat moment met één handeling aan de herziene versie van de Wwft voldoen, ontwikkelden we de UBO-classificatie. Die helpt klanten om de (mogel­ijke) UBO aan de hand van uittreksels van iedere gelinkte organisatie op te sporen en te onderzoeken.

Wist je dat…

…de data-integraties die wij naar aanleiding van de remediation-trajecten en voor de UBO-classificatie ontwikkelden voorlopers zijn van onze KYC.app? Grote Wwft-plichtige instellingen hebben vaak resources in huis om data-integraties te integreren. Kleinere bedrijven niet, maar zij moeten wel aan de Wwft voldoen. Daarom ontwikkelden wij de KYC.app. Met deze standaardprocesoplossing doorloop je het complete KYC-proces in een automatische workflow.

Al 25 jaar de company.info die je nodig hebt.

Dit is een artikel uit de Company.info krant die is ontwikkeld ter ere van ons 25-jarig jubileum. In deze eenmalige uitgave lees je artikelen over de geschiedenis van Company.info, gave trajecten waar we door de jaren heen aan hebben gewerkt, onze verwachtingen voor de toekomst en verhalen van collega’s en klanten.

Volgend artikel

Artikel

De toekomst van bedrijfsinformatie | deel 1

Digitale ontwikkelingen gaan razendsnel. Wat betekent dat voor data en tools rondom bedrijfsinformatie? En wat is de rol van Company.info daarin? We delen onze verwachtingen voor het marktdomein over tien jaar in een tweedelige serie.