Nieuws

De impact van Corona op de IT- en telecombranche

Leestijd: 6 minuten

Wat ondanks allerlei campagnes van IT-bedrijven en de overheid nooit lukte, kreeg het Coronavirus binnen no time voor elkaar: miljoenen Nederlanders gingen van de ene op de andere dag volledig thuiswerken. Maandag 16 maart 2020 was het D-day voor applicaties zoals Microsoft Teams, Zoom, Skype, Whereby, en voor de netwerkverbindingen. En ja, er waren storingen, maar de boel ging niet volledig plat. Wat een prestatie van jewelste van de IT- en telecomsector.

Wat ook opviel was dat ministers en Tweede Kamerleden ineens het woord ‘kritische sector’ in de mond namen als het om IT en telecom ging. Wat de IT-sector zelf met jarenlange lobby’s maar mondjesmaat voor elkaar kreeg, was nu ineens een feit: iedereen in Den Haag realiseert zich vandaag de dag hoe afhankelijk de Nederlandse economie is geworden van netwerkverbindingen, datacenters, applicatieontwikkeling en ICT-dienstverlening. Laten we hopen dat het kabinet de aandacht voor deze sector ook in de toekomst vasthoudt.

Positieve ontwikkelingen IT- en telecomsector

Of de toegenomen interesse in de sector IT en Telecom ook direct leidt tot meer business, hangt nogal af van de tak van sport waarin deze bedrijven zich begeven. Waar implementaties van grote, bedrijfskritische systemen worden uitgesteld vanwege financiële onzekerheid of tijdgebrek, is de interesse voor online werkplekken juist groter dan ooit. Daarom is dit voor veel managed service providers dé tijd om op die behoefte in te spelen. Alleen zouden deze positieve ontwikkelingen weleens van tijdelijke aard kunnen zijn. Zo meldt het platform voor ICT-professionals Computable.nl dat de ICT-sector vreest voor de langetermijngevolgen van de coronacrisis. De verwachting is dat de meeste techbedrijven op termijn overheidssteun nodig zullen hebben om ontslagen en faillissementen te voorkomen.

In Nederland zijn er in totaal 80.089 IT- en telecombedrijven. Deze bedrijven staan in het Handelsregister geregistreerd onder de SBI-codes 61, 62: dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie. Er starten gelukkig nog steeds nieuwe ondernemingen die zich registreren onder deze bovengenoemde SBI-codes. Voor 95% zijn deze starters werkzaam binnen de deelgebieden ‘Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software’ en / of ‘Advisering op gebied van informatietechnologie’.

Uit de database van Company.info blijkt dat er in maart 2020 in totaal 781 nieuwe IT- en telecombedrijven zijn gestart. In diezelfde maand vorig jaar waren dat er nog 934. Dit is een daling van 16%. Niet alle ontwikkelingen binnen de IT- en telecombranche zijn dus even rooskleurig.

Kansrijke nieuwe initiatieven in crisistijd

Veel ICT-bedrijven, waaronder telecomaanbieder KPN en datacenter BIT spelen slim in op de toenemende ICT-behoefte. Zij stellen bijvoorbeeld (extra) diensten gratis beschikbaar en bereiken hiermee nieuwe doelgroepen. Zo verhogen zij de klantloyaliteit door bijvoorbeeld de bandbreedte gratis te verdubbelen.

Engineers van ICT-dienstverlener Vertixo ontwierpen in één weekend een encrypted videoconferencingdienst waar je gratis gebruik van kunt maken. Voor sommige bedrijven is het namelijk noodzakelijk dat een videoconferencingdienst extra beveiligd is. Tom Brautigam (Business Development Manager bij Vertixo) vertelt in een interview aan datacenterbedrijf NorthC (samenvoeging van de organisaties The Datacenter Group en NLDC) over de privacy uitdagingen waar veel bedrijven nu mee te maken hebben.

“We zien dat veel organisaties niet zijn ingesteld op werken op afstand. Ze hebben nooit nagedacht over een applicatie als videoconferencing. Vrijwel alle bestaande diensten vereisen dat je een account aanmaakt, denk aan Zoom, Teams of Hangouts. Bij gratis diensten betaal je bovendien vaak met je persoonlijke data. Als er in het onderwijs en voor overheden één ding belangrijk is, dan is het wel het waarborgen van de privacy. Die organisaties ontraden wij om aan de slag te gaan met dergelijke gratis diensten.”

Tom Brautigam
Business Development Manager bij Vertixo

Krijg inzicht in jouw marktaandeel per branche

Nu de grootste thuiswerk-hausse intussen voorbij is en de meeste bedrijven reeds een oplossing hebben gevonden voor hun ICT-uitdagingen dient er naar de toekomst van het thuiswerken gekeken te worden. Krijgt het thuiswerken een dominantere plek binnen zakelijk Nederland? Zo ja, kun jij dan voorzien in de dienst- en productbehoefte van kleine en / of (middel-)grote bedrijven? Door eigen klantinformatie toe te voegen aan de Marktview software, zie je precies in welke branches je marktaandeel relatief groot of juist klein is.

Target de juiste bedrijven voor meer business

ICT-dienstverleners kunnen bij Company.info terecht om de juiste doelgroep te vinden voor marketingcampagnes.

  • Segmenteer eenvoudig op kenmerken als branche en aantal medewerkers in de volledige en actuele bedrijvendatabank van Nederland en België.

  • Krijg het gedrag van bedrijven, hun productbehoefte en de gebruikshoeveelheid direct inzichtelijk dankzij buyer persona’s. Zo filter je direct de organisaties eruit met veel dagelijkse kantoorwerkers. Dat is bij uitstek dé groep die nu zit te springen om een online werkplek.

Vraag een gratis online inspiratie demo aan.

Wij voorzien je graag van inspiratie tijdens een online 1-op-1 sessie van een uur. Onze consultants laten zien hoe je – met behulp actuele, betrouwbare data – nieuwe kansen ontdekt en risico’s beter inschat.

Gratis inspiratie demo aanvragen

Volgend artikel

Nieuws

Juridische dilemma’s bij het automatiseren van KYC-processen

KYC-processen zijn vaak tijdrovend waardoor financiële instellingen ze steeds vaker automatiseren. Hierbij worden technieken als Artificial Intelligence (AI), en dan met name van Machine Learning (ML) ingezet. Dit roept nieuwe juridische en ethische vraagstukken op.