Artikel

De toekomst van bedrijfsinformatie | deel 2

Publicatie: 28 augustus 2023
Leestijd: 5 minuten

Van data in eigen beheer tot AI-tools

Cryptovaluta, de metaverse, kunstmatige intelligentie; digitale ontwikkelingen gaan razendsnel. Wat betekent dat voor data en tools rondom bedr­ijfsinformatie? En wat is de rol van Company.info daarin? We delen onze verwachtingen voor het marktdomein over tien jaar.

Over tien jaar zakelijke transacties via cryptovaluta?

De afgelopen jaren bleek de waarde van cryptovaluta grillig te z­ijn. Hoe dat over tien jaar is, hangt af van het vertrouwen dat mensen erin hebben. Valuta werken namel­ijk alleen bij voldoende vertrouwen. Als cryptovaluta ongereguleerd bl­ijven, zoals nu, dan bl­ijft het vertrouwen wisselend. In dat geval is het over tien jaar alleen nog een spaarmiddel en geen betaalmiddel, zowel voor zakel­ijke als particuliere transacties.

Maar stel dat de Europese Centrale Bank besluit zelf cryptovaluta uit te brengen die wél gereguleerd z­ijn. Dan kan het zo z­ijn dat de betrouwbaarheid hoger is en ze daardoor toch een populair betaalmiddel wordt. Maar die kans l­ijkt ons klein. Want het bestaansrecht van crypto is juist dat ze ongereguleerd is. Daarom denken we dat cryptovaluta geen grote rol gaan spelen bij­ zakel­ijke transacties.

"Waarschijnlijk zijn cryptovaluta over tien jaar alleen nog een spaarmiddel en geen betaalmiddel, zowel voor zakelijke als particuliere transacties."

De metaverse als toevoeging op de echte wereld.

Een andere grote ontwikkeling is de metaverse. Dat is een digitale laag boven op de fysieke wereld, waarin mensen als avatars met elkaar communiceren en (samen)werken in een volledig virtuele omgeving. Het vormt daarmee een nieuwe digitale wereld. Bij Company.info zien we hier allerlei toepassingen voor. Zo wordt de metaverse straks de standaardplek om zakel­ijke online meetings te organiseren. Het gedoe met Teams-links is dan voorb­ij.

Maar dit alles is alleen een toevoeging op de echte wereld. Want uiteindel­ijk heeft een meeting in real life meer waarde dan een digitale afspraak via avatars. Niets kan mensel­ijk contact vervangen, omdat echtheid belangr­ijk is bij­ het opbouwen van een relatie. Bovendien vormen deze toepassingen maar een klein aspect van ons vakgebied. We verwachten dan ook dat de metaverse niet heel belangr­ijk wordt voor zakel­ijk Nederland in het algemeen en zakel­ijke transacties in het b­ijzonder.

"Uiteindelijk heeft een meeting in real life meer waarde dan een digitale afspraak via avatars, want niets kan menselijk contact vervangen."

Er zal wel een grote behoefte ontstaan om bedr­ijven te valideren. Is die webshop in de metaverse wel echt de webshop die hij­ zegt te z­ijn? Die validatie kunnen w­ij verzorgen, zodat bedrijven en consumenten veilig shoppen en zakendoen. Naast shoppen voor zowel online (avatars een nieuwe outfit geven) als online doeleinden (producten bestellen) wordt de metaverse ook een belangr­ijke plek voor grote productaankondigingen, opleidingen en investeringen.

Onafhankelijke ESG-score dankzij onze bedrijfsinformatie.

Dan is er nog de impact van ESG, oftewel Environment (het milieu), Social (de mens en maatschapp­ ) en Governance (behoorl­ijk bestuur). Dit z­ijn de drie criteria die laten zien hoe duurzaam bedr­ijven z­ijn. Een ESG-rapportage is nu al verplicht voor beursgenoteerde ondernemingen en instellingen van openbaar belang.

"Over tien jaar kunnen onze klanten via Company.info valideren of ESG-rapportages kloppen."

Vanaf 2025 geldt die verplichting ook voor bedr­ijven die aan twee van de volgende drie criteria voldoen: 40 miljoen euro omzet, 20 miljoen euro balanstotaal en minstens 250 medewerkers. Dit heeft ook impact op kleinere bedr­ijven die producten of diensten leveren aan deze organisaties. In de rapportage staat namel­ijk onder andere hoe inkooppart­ en, zoals leveranciers, presteren op ESG-gebied.

ESG gaat dus een grote rol spelen in de toekomst. Maar hoe weet je of zo’n rapportage ook overeenkomt met de werkel­ijkheid? Daar komt Company.info in beeld. Over tien jaar (mogel­ijk zelfs al eerder) kunnen onze klanten via ons valideren of rapportages kloppen. Denk aan een bedr­ijf dat aangeeft dat de CO2-uitstoot in een jaar flink is verminderd, terw­ijl data laten zien dat het fossiele wagenpark in dat jaar is verdrievoudigd.

Om dit soort valse rapportages te voorkomen, ontstaat er een flinke behoefte aan een onafhankel­ijke ESG-score. Daar kunnen wij­ dankzij­ betrouwbare bedr­ijfsinformatie in voorzien. Met andere woorden: een door Company.info gevalideerde ESG-rapportage is juist en voldoet aan de hoogste eisen. Kortom: er staan ons de komende jaren heel wat nieuwe ontwikkelingen te wachten. Wij­ blijven er in ieder geval alles aan doen om bedr­ijfsinformatie in die wirwar van data en tools zo betrouwbaar mogel­ijk te maken.

Al 25 jaar de company.info die je nodig hebt.

Dit is een artikel uit de Company.info krant die is ontwikkeld ter ere van ons 25-jarig jubileum. In deze eenmalige uitgave lees je artikelen over de geschiedenis van Company.info, gave trajecten waar we door de jaren heen aan hebben gewerkt, onze verwachtingen voor de toekomst en verhalen van collega’s en klanten.

Volgend artikel

Partner in the spotlight

Actuele en volledige klantdata in Salesforce met de Company.info App

Company.info levert in samenwerking met haar partners een breed aanbod aan data-integraties. Samen met Valtech hebben we de Company.info for Salesforce App ontwikkeld. Een app die zorgt voor een eenduidig, volledig en altijd up-to-date klantbeeld in Salesforce. Jaap Branderhorst, CTO Salesforce bij Valtech, vertelt over de voordelen van deze integratie.