Artikel, Compliance, Whitepaper

De compliance officer: een schaap met 5 poten

Leestijd: 3 minuten

Als compliance officer heb je te maken met een enorme regeldruk door wetten zoals de Wwft- en GDPR. Daarnaast ligt het werk van de compliance officer ook nog eens onder een vergrootglas van autoriteiten die meekijken of de uitvoering correct is. Dit alles zorgt ervoor dat compliance een serieuze aangelegenheid is geworden dat hoog op de agenda van bestuurders staat.

Reputatieschade en klantverlies voorkomen

Als uitkomt dat een bedrijf in strijd handelt met de wet- en regelgeving, is het risico op reputatieschade of klantverlies enorm. Zeker nu de DNB op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) handhavingsmaatregelen en sancties openbaar mag maken. Tel daarbij op dat de media in de rij staan om overtreders publiekelijk aan de schandpaal te nagelen en je hebt een situatie waarin de compliance officer op eieren moet lopen om geen fouten te maken.

Compliance handhaven complex

Helaas zijn er veel organisaties die hun compliance beleid nog niet op orde hebben of maar lastig kunnen naleven. Een complicerende factor is de manier waarop bedrijven nu klantdata opslaan. Het systeemlandschap waarin de klantdata bewaard wordt, is bij veel organisaties nog niet goed ingericht waardoor er niet op vertrouwd kan worden. Om dit te compenseren, vallen veel instellingen terug op mankracht om compliance te handhaven. Daar ligt tegelijkertijd een ander probleem: het tekort aan gekwalificeerd en ervaren personeel.

Skills van de compliance officer

De compliance officer moet onderhand een schaap met 5 poten zijn. Bedenk een competentie en de compliance officer heeft hem nodig. Daarbij komt dat een compliance officer het werk pas goed gedaan heeft als de onderneming begrijpt waarom zaken op een bepaalde manier moeten gebeuren en hoe dit dan goed gedaan kan worden. De compliance officer moet dus inhoudelijk ijzersterk, communicatief vaardig en gericht zijn op een soepele samenwerking.

Trends en ontwikkelingen in Compliancy?

Lees de 6 expert tips over de toekomst van het werkveld van de compliance officer. Download het whitepaper ‘Een visie op het werkveld van de compliance officer’.

Volgend artikel

Artikel, Compliance, Whitepaper

De (on)mogelijkheden van technische ontwikkelingen binnen compliance

De verwachtingen rondom nieuwe technieken zijn vaak hooggespannen. Ook binnen compliance wordt er hoopvol uitgekeken naar de oplossingen die nieuwe software tools, blockchain en artificial intelligence of machine learning kunnen gaan bieden. Maar wat gaan deze nieuwe technieken nu écht brengen? Financiële instellingen: een spaghetti aan tools en klantdata Data, software en tools zijn onmisbaar […]