Artikel, Klantverhaal

Berkeley Bridge: versnellen door te standaardiseren

Leestijd: 5 minuten

Company.info Webservices zorgt dat gewenste data in elke applicatie beschikbaar zijn. Zo ook in Berkeley Publisher. Een veelgebruikte applicatie binnen de advocatuur. Graag leggen we uit wat Berkeley Publisher is en op welke manier onze bedrijfschecks een bijdrage leveren binnen kennisintensieve organisaties die deze software gebruiken. Ferry Tillekens van Berkeley Bridge legt ons uit hoe het werkt.

Op een interactieve en intuïtieve manier bijdragen aan een betere manier van werken

Binnen kennisorganisaties worden vaak documenten aangemaakt die complex zijn, maar wel regelmatig opgesteld moeten worden. Denk hierbij aan juridische documenten, documenten op het vlak van compliance, belastingen, overeenkomsten en contracten. Er moet aan veel zaken gedacht worden om deze documenten volledig en foutloos op te stellen. Het is logisch dat dit arbeidsintensief is. Berkeley Bridge biedt software waarmee het ontwikkelen van dit soort documenten binnen kennisorganisaties op een gestroomlijnde manier verloopt. De Berkeley Publisher is een interactieve, intuïtieve applicatie die helpt om het opstellen van documenten die regelmatig gemaakt worden te vergemakkelijken.

Tijdwinst, uniformiteit en efficiëntie realiseren door te werken met Berkeley Publisher

Om het aanmaken van gangbare documenten te standaardiseren, wordt een document ontrafeld in onderdelen. De verschillende tekstfragmenten die voorkomen in een document, worden via Berkeley Publisher onderverdeeld in een model: een beslisboom. Als de structuur binnen de Berkeley Publisher is opgezet, volstaat het doorlopen van een paar stappen om een document aan te maken; de gebruiker klikt aan welke afhankelijkheden van toepassing zijn, waarna de relevante content automatisch in het document wordt gezet. Deze software komt van pas binnen elke kennisintensieve branche, waaronder bijvoorbeeld de advocatuur, de overheid en ziekenhuizen.

Documenten gestroomlijnd opstellen

Neem als voorbeeld een juridisch document zoals een geheimhoudingsverklaring. Een dergelijk document kent verschillende varianten: de namen van beide partijen dienen erin te staan met alle adresgegevens en uiteraard een beschrijving van de rechten en plichten van de exacte geheimhouding zelf. Door alle afhankelijkheden van een dergelijk document om te zetten in stappen van een beslisboom, is het mogelijk per stap de gewenste informatie voor te definiëren (indien ja: ‘tekst’ A en indien nee: ‘tekst B’). Als dit is gedaan, kan een advocaat de software inzetten voor het opstellen van dit soort verklaringen. De automatiseringsslag die is gemaakt, maakt het mogelijk om documenten sneller en beter aan te maken. De gebruiker van de software is verzekerd dat alle belangrijke elementen in de verklaring zijn toegevoegd en het geheel is opgemaakt volgens de huisstijl binnen de eigen organisatie.

Koppelingen met Company.info Webservices

Omdat veel documenten gegevens bevatten ván en óver bedrijven, is het door de koppeling met Company.info mogelijk om, onder andere, KvK-gegevens snel en eenvoudig toe te voegen in de documenten die via de Berkeley Publisher worden opgesteld. Het ingeven van bedrijfsnaam en plaats volstaat om aanvullende bedrijfsgegevens direct toe te voegen op de gewenste plekken in het aan te maken document. Advocatenkantoren zoals Stibbe, Lexence en Van Doorne maken hier al lange tijd gebruik van om dagelijks veel werk te besparen.

Roadmap koppelingen Company.info met Berkeley Publisher

De samenwerking tussen Berkeley Bridge en Company.info zal de komende tijd verder worden vormgegeven. Tillekens: ‘De samenwerking met Company.info biedt ons tal van mogelijkheden om nog meer tijdwinst te realiseren voor onze klanten en het doorlopen van modellen nog soepeler te maken.

In eerste instantie zullen we ons focussen op het implementeren van de diensten van Company.info in bestaande modellen die worden gebruikt door de grote advocaten- en notarissenkantoren. Specifieke data, benodigd voor bijvoorbeeld de samenstelling van contracten, kunnen automatisch gevalideerd, gecontroleerd en waar nodig aangepast worden. Denk hierbij aan data zoals informatie over adressen, bedrijven, voertuigen en vastgoed.

Vervolgens kan er gekeken worden naar andere mogelijke implementaties met Company.info Webservices. Zo kunnen de geodiensten gebruikt worden in modellen om reisafstanden uniform te berekenen, wat de afhandeling van reiskostendeclaraties voor HR-professionals vergemakkelijkt. Daarnaast is het interessant om de informatie van het Kadaster toegankelijk te maken binnen de documenten die met Berkeley Publisher gemaakt worden. Denk hierbij aan documenten die door vastgoedadvocaten worden opgesteld. Door alle informatie over een vastgoedobject direct in te kunnen schieten, kan ook flink wat tijd bespaard worden. Al met al genoeg ideeën met voordelen.’

Ook partner worden?

Een partnership met Company.info levert jou en je klanten significante voordelen op.

  • Commissie

  • Eenvoudige, simpele software en data integratie.

  • Direct klaar voor gebruik.

  • Ondersteuning bij integratie.

  • Geen afzonderlijke licenties.

Wil je meer weten over de integratiemogelijkheden van Company.info Webservices binnen Berkeley Publisher? Of wil je meer weten over de mogelijkheden van het partnerprogramma?

Neem contact op

Volgend artikel

Artikel, Klantverhaal

Company.info en Webservices.nl slaan handen ineen

In 2015 is Webservices.nl onderdeel geworden van de FD Mediagroep. En dit jaar fuseren Company.info en Webservices.nl. Zo kunnen we aan de toenemende behoefte van de zakelijke professional tegemoet komen om bedrijfsinformatie – of onderdelen ervan – direct in systemen en processen te integreren. Zoals in jouw CRM of ERP systeem, of op je website. Benieuwd […]