Faillissement

Als u zakendoet, is het belangrijk te weten met wie u dat doet. Is uw relatie financieel gezond? Gaat uw relatie mogelijk failliet of is er sprake van insolventie of surseance van betaling? Met Company.info vindt u direct of uw klant voorkomt in het – dagelijks ververste – overzicht van faillissementen, surseances en schuldsaneringen uit het Centraal Insolventieregister. Daarmee voorkomt u dat u zakendoet met risicovolle bedrijven.

Altijd op de hoogte van faillissementen

In het faillissementenoverzicht van Company.info Online zoekt u eenvoudig op bedrijfsnaam om te achterhalen of het bedrijf voorkomt in het overzicht. Het is ook mogelijk om een nieuwsalert te ontvangen wanneer het Centraal Insolventieregister een bedrijf waarmee u zakendoet, opneemt. Bijvoorbeeld bij een faillissement, surseance van betaling of schuldsanering.

Faillissementoverzicht in Company.info

En met Company.info Webservices krijgt u, bijvoorbeeld als u een nieuwe klant invoert in uw CRM systeem, direct inzicht of deze al dan niet onder curatele staat of failliet is. Technische details vindt u in de informatie over onze bedrijfsgegevens webservices.

Voor wie?

Hoe een prospect, klant of relatie er financieel voor staat is van belang voor iedere zakelijke professional en vooral voor:

 

  • Credit management
  • Incasso
  • Inkoop
  • Compliance

Waarom inzicht in faillissementen via Company.info?

Als u altijd op de hoogte bent van bedrijven die er financieel minder goed voor staan, bent u in staat om uw bedrijfsrisico’s te managen.

We doen zaken met allerlei organisaties. Ook bedrijven in branches die het af en toe zwaar te verduren hebben. Maar wij geven de voorkeur aan duurzame relaties en gaan op zo’n moment met de klant om tafel zitten. Dan hoor je wat er speelt bij het bedrijf en in welke (financiële) situatie zij verkeren. Zo beheren we bedrijfsrisico’s en bouwen we aan onze klantrelaties.

Marco van Dorssen
Sales Director, Athlon

Beschikbaarheid

Deze feature is beschikbaar in de volgende Company.info producten:

Vorige feature
Company Index
Volgende feature
Rechtspraak