API’s: technische documentatie.

Speciaal voor developers

Met onze technische documentatie zie je snel welke API’s interessant zijn om te integreren in je eigen CRM-, ERP- of ander systeem:

 • Kies de categorie met data die je wilt laten valideren en verrijken in je systeem, bijvoorbeeld bedrijfsgegevens, adressen of vastgoed.
 • Bepaal welke specifieke informatie je van een categorie in je systeem wilt controleren of aanvullen. Als je het hebt over bedrijfsgegevens, gaat het dan bijvoorbeeld algemene bedrijfsinformatie, info over aandeelhouders of concernrelaties?

Adresgegevens

Afstanden, reistijden, routes en radiusfuncties

Wil je reistijden en routes automatisch berekenen in je systeem? Wilt je reiskosten op een uniforme manier afwikkelen in HR-software? Wil je de dichtstbijzijnde vestigingen in kaart brengen op basis van een ingegeven postcode?

Bekijk het overzicht met API’s om afstanden, reistijden, routes en radiusfuncties te berekenen.

Geocoding

Wil je het coördinaat bij een locatie bepalen? In Nederland of ergens anders op de wereld? Met de geocoding API’s heb je in 1 seconde de data die je nodig hebt. Bij geocoderen zijn er 2 methodes die Company.info allebei aanbiedt:

 • Het RD-systeem, ofwel Rijksdriehoeksmeting, bestaat uit XY coördinaten. Dit zijn de coördinaten die in Nederland worden gebruikt als grondslag voor geografische aanduidingen en bestanden.
 • Lat Long is een internationaal stelsel om locaties vast te stellen. In tegenstelling tot de XY-coördinaten zijn de Lat Long-coördinaten bruikbaar voor adressen over de hele wereld. Ze worden ook voor GPS gebruikt.

Bekijk het overzicht met Geocoding API’s.

Internationale adressen

Wil je voorkomen dat bestellingen verkeerd bezorgd worden in andere landen? Met de API’s voor internationale adressen ben je verzekerd van juiste adressen in 240+ landen. Deze API’s controleren elk adres dat in een online formulier wordt ingevuld. Is een straat of plaats verkeerd geschreven? Dit wordt direct gecorrigeerd.

Bekijk de oplossingen voor internationale adressen.

Nederlandse adressen

De Nederlandse Adres Check werkt eenvoudig: in een online formulier volstaat het invoeren van postcode en huisnummer om een adres aan te vullen met straat en plaats. Een eenvoudige oplossing, die in vrijwel elk systeem van pas komt.

 • Verzekerd van snelle en foutloze invoer van adressen
 • Voor webshops, websites, CRM en ERP systemen
 • Eenvoudige implementatie

Bekijk de oplossingen voor Nederlandse adressen.

Zoek postcodes, plaatsen, provincies en kengetallen

Company.info biedt veel handige API’s om gegevens over postcodes, plaatsen, provincies en kengetallen om te zetten.
Wil je:

 • Een lijst met postcodes of plaatsen in een provincie?
 • De provinciecode van een provincie?
 • De postcode bij een gemeentenaam?
 • Een lijst met alle postcodes in een plaats?
 • De kengetallen in een postcode?

Bekijk het overzicht met API’s rondom postcodes, plaatsen, provincies en kengetallen.

Bedrijfsgegevens

Algemene bedrijfsgegevens

Wil je bedrijfsgegevens zoals het KvK-nummer, RSIN, het adres, telefoonnummer, de branche en het aantal werknemers automatisch toevoegen aan je systeem? Leads op basis van kenmerken van jouw beste klanten met 1 klik toevoegen aan je CRM voor een nieuwe campagne? Je klantinformatie verrijken met informatie over bestuurders, de enig aandeelhouders, juridische entiteit en alle gegevens over een bedrijfsvestiging?

Bekijk het overzicht met API’s rondom algemene bedrijfsgegevens.

Bedrijfsgegevens up to date houden

Bedrijven verhuizen, gaan failliet en groeien in aantal personeelsleden. Met de Update Service beschik je automatisch over wijzigingen die zich voordoen in bedrijfsgegevens. Informatie over bedrijven die in jouw systemen voorkomen, worden automatisch geactualiseerd. Denk aan adreswijzigingen, fusies en overnames, surseance en faillissementen, en wijzigingen van SBI-code.

Bekijk de oplossingen om bedrijfsgegevens actueel te houden.

Btw-informatie

Het invoeren van het btw-nummer neemt vaak extra tijd in beslag en is gevoelig voor typefouten. Optimaliseer je administratie door het btw-nummer automatisch in te laden in de software waar deze informatie gewenst is met de btw-verrijking API.

Wil je controleren of een ingevoerd btw-nummer bestaat? Maak dan gebruik van de btw-validatie API. Beide diensten zijn geschikt voor 28 Europese landen.

Internationale bedrijfsgegevens

Vergemakkelijk de invoer van internationale bedrijfsgegevens. Company.info heeft verschillende API’s om wereldwijd bedrijfsinformatie te verrijken. Zo ben je altijd verzekerd van correcte adres- en contactinformatie en kun je extra informatie toevoegen aan jouw systeem, zoals de directeur en andere bestuurders, het aantal medewerkers, de branche, de omzet en de organisatiestructuur.

Bekijk de oplossingen voor internationale bedrijfsgegevens.

Data uit KvK-uittreksels

De data uit KvK-uittreksels komt in veel bedrijfsprocessen van pas. Het biedt een betrouwbaar beeld van de organisatie waarmee je zakendoet. Je weet direct wie officieel is aangemerkt als eigenaar, aandeelhouder, bestuurder en/of gevolmachtigde. Dit bepaalt wie het bedrijf mag vertegenwoordigen en dus rechtsgeldige overeenkomsten mag sluiten. Door deze informatie kun je de juiste maatregelen nemen als je contracten sluit met nieuwe relaties. Ook zie je wanneer de onderneming is opgericht, hoeveel mensen er werkzaam zijn en in welke branche de onderneming actief is. Company.info biedt toegang tot actuele KvK-uittreksels die je met diverse bedrijfsgegevens uit andere bronnen kunt verrijken. Zelf kies je de wijze van levering die bij jou past, in PDF-formaat of via XML waarmee je de data gemakkelijk direct toevoegt aan jouw systemen.

Bekijk het overzicht met KvK-uittreksel API’s .

Financiële informatie

IBAN-nummers controleren en omzetten

Wil je oude rekeningnummers van jouw zakenrelaties automatisch omzetten in IBAN-nummers? Wil je controleren of IBAN-nummers bestaan?

Jaarrekeningen

Haal jaarrekeningen direct op in je systeem. En krijg een volledig overzicht van alle financiële cijfers van het afgelopen boekjaar. Een jaarrekening bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en een beknopte toelichting. De originele jaarrekeningen zijn als PDF op te roepen en de standaard jaarrekeningen als XML.

Documentatie: dutchBusinessGetAnnualFinancialStatement

Kredietwaardigheid bedrijven

Als je zakendoet met bedrijven, wil je risico’s tot een minimum beperken. Company.info biedt zowel compacte als uitgebreide kredietinformatie over bedrijven in Nederland en de rest van de wereld. Jij kiest zelf de dataprovider waarvan je de kredietinformatie in je systemen wilt oproepen: Graydon, Dun & Bradstreet of Creditsafe. Daarmee heb jij dé tool in handen om wanbetalingen te voorkomen.

 • Check het betaalgedrag en het bedrag tot waar je verantwoord op levering kunt leveren
 • Monitor de kredietscore van je klanten
 • Optimaliseer klantacceptatie

Bekijk de API’s om de kredietwaardigheid van bedrijven op te roepen.

RiskCheck Consumenten

Zijn jouw producten of diensten met achterafbetaling te bestellen? Wil je betaalrisico’s in de hand houden? Met de API RiskCheck Consumenten heb je van elke consument direct inzicht in het betaalgedrag en de kredietwaardigheid. Op basis hiervan kun je de inrichting van jouw betaalprocedures optimaliseren. Company.info biedt de RiskCheck Consumenten aan vanuit 2 providers: Focum en EDR Credit Services. Beide providers bieden checks aan waarmee betaalrisico’s in een schaal worden aangegeven. Naast consumenten is het ook mogelijk om de kredietwaardigheid en achtergrond van personen met een eigen bedrijf te checken.

Bekijk het overzicht met RiskCheck Consumenten API’s.

UBO en compliance

Compliance bedrijven en personen

Wil je er zeker van zijn of je zaken mag doen met jou relaties? Met de compliance check van Company.info heb je direct het benodigde inzicht in personen en bedrijven, waar ook ter wereld:

 • Zijn er sancties bekend, nu of in het verleden?
 • Staat de persoon/ het bedrijf bekend als Politically Exposed Person (PEP)?
 • Is er negatief nieuws bekend?
 • Zijn er andere negatieve zaken bekend, zoals onder curatele staan, insolventie, procedures bij de politie?

Compliance check personen in 2 stappen:

Compliance check bedrijven in 2 stappen:

UBO en Know Your Customer

Om de natuurlijke personen en/of (buitenlandse) bedrijven te achterhalen die als UBO (Ultimate Beneficial Owner) worden beschouwd, zijn er 3 API’s die achtereenvolgens ingezet worden. Eerst wordt een historisch of real-time uittreksel uit het Handelsregister opgehaald van het bedrijf dat gecheckt wordt. Daarna volgt een automatisch onderzoek, waarmee de hele concernstructuur van het bedrijf in kaart wordt gebracht. Als dit onderzoek is afgerond, is het duidelijk welke personen en bedrijven vermoedelijk de UBO zijn. Van al deze personen en bedrijven worden tot slot de belangrijke kenmerken doorgegeven.

Vastgoeddata

Eigendomsbericht

Wil je de rechten die op een perceel rusten kunnen oproepen in je software? De koopsom, locatie en omschrijving van een huis automatisch toevoegen aan je documenten? De kwaliteit en snelheid van werken binnen je vastgoedpraktijk verhogen? Een koppeling met het eigendomsbericht maakt dit mogelijk.

 • Eigendomsbericht in XML, PDF, Gif of PNG
 • Direct inzicht in onroerende zaken, rechten, personen en stukken
 • Realtime informatie van het Kadaster direct in je systeem of document

Vind het eigendomsbericht door invoer van:
Postcode en huisnummer: kadasterV2GetKadastraalBerichtObjectByAdres
Perceelgegevens: kadasterV2GetKadastraalBerichtObjectByKadastraleAanduiding
Kadastraal id: kadasterV2GetKadastraalBerichtObjectByObjectId

Hypothecair bericht

Het hypothecair bericht geeft informatie over de hypotheekhouder en mogelijke schuldeisers die vorderingen hebben gelegd op een vastgoedobject. De directe koppeling met je systeem maakt het mogelijk de hoogte van de hypotheek en beslagen van een kadastraal perceel of appartement automatisch toe te voegen aan jou vastgoeddocumenten.

 • Informatie uit de hypotheekakte direct in je bestanden en dossiers
 • Keuze uit diverse formaten: XML, PDF of kopie van de originele akte
 • Realtime informatie van het Kadaster

Vind het hypothecair bericht door invoer van:
Postcode en huisnummer: kadasterV2GetHypothecairBerichtObjectByAdres
Perceelgegevens: kadasterV2GetHypothecairBerichtObjectByKadastraleAanduiding
Kadastraal id: kadasterV2GetHypothecairBerichtObjectByObjectId

Daarnaast is het ook mogelijk om een Kadastraal brondocument op te vragen van de hypotheek- of transportakte.
kadasterV2GetBronDocument

Kadastrale kaart

Haal een kadastrale kaart op van een perceel of een aantal percelen, waarin de ligging van het object of de objecten grafisch weergegeven wordt. Door het gebruik van deze API schiet je informatie over perceelnummers, de kadastrale grens, de voorlopige grens, bebouwing, kadastrale gemeente en sectie direct in je systeem. Via een XML-bericht worden kaarten standaard geleverd in een PDF-document. Dit kan direct gebruikt worden o.a. de software van een makelaar, taxateur of notaris. Haal een Kadastrale op door het ingeven van:

Koopsommen overzicht

Het koopsommen overzicht geeft een overzicht van verkoopprijzen van verkochte woningen in de buurt van een bepaalde woning. Wil je de aanschafprijs of de koopsom van een gebouw toevoegen aan je dossier? Als de koppeling met Company.info is gelegd, volstaat de invoer van een postcode en huisnummer om een realtime overzicht van alle aankoopbedragen van verkochte vastgoedobjecten toe te voegen aan jou bestanden, van dit jaar en de 5 jaar ervoor binnen het gegeven postcodegebied.

Vind het hypothecair bericht door invoer van:
Postcode en huisnummer: kadasterV2GetKoopsommenOverzicht

Waardebepaling NBWO

Wil je de waarde van een vastgoedobject bepalen? Wil je jouw woning of hypotheekportefeuille laten herwaarderen? Wens je meer kwaliteitscontrole en risicobeheersing op de woningwaardes binnen jou portefeuille? Het Nederlands Bureau Waardebepaling Onroerende zaken (NBWO) levert een objectieve, efficiënte en effectieve modelmatige waardering van onroerende zaken voor verschillende marktgebieden.

 • Geschatte waardebepaling van een vastgoedobject
 • Inclusief informatie over eerdere verkopen in de postcode of straat
 • Waardebepaling gebaseerd op vergelijkbare vastgoedobjecten

Technische details van deze API? nbwoEstimateValue

Voertuiginformatie

Accessoire Check

De Accessoire Check van Company.info geeft in 1 seconde van elk voertuig inzicht in meer dan 200 accessoires en kenmerken. Deze check geeft een goed beeld van hoe het voertuig af fabriek is geleverd met inzicht in:

 • Motorisatie, gewichten en maten
 • Energielabels, zoals CO2 uitstoot, emissiecode, energielabel, G3 indicatie en roetfilter
 • Accessoires en opties, zoals climate control, navigatiesystemen, regensensor en parkeersensor

Bekijk het overzicht met Accessoire Check API’s.

Foto Check

Wil je een afbeelding van een voertuig in je dossier laden? Automatisch een foto van de auto in jouw lease-administratie? Met de Foto Check van Company.info heb je altijd de juiste foto van een voertuig paraat in je systeem.

Technische details van deze API? carVWEPhotos

Kenteken Check

Met de API Kenteken Check volstaat het ingeven van een kenteken om direct alle specificaties van een voertuig toe te voegen aan je software. Denk hierbij aan kenmerken als het gewicht, vermogen, BPM, kleur en datum van toelating. Maar ook de CO2 uitstoot, het energielabel, de emissiecode en de APK-datum.

Bekijk het overzicht met Kenteken Check API’s.

Meldcode Check

Controleer de combinatie van een kenteken met een meldcode (4 cijfers). Deze API kan ook aangeven of het gevonden voertuig nog als actief geregistreerd is.

Bekijk het overzicht met Meldcode Check API’s.

Prijs Check

Met de Prijs Check kun je verschillende soorten actuele prijsinformatie van een voertuig direct in je software laden:

 • Bepaal de dagwaarde voor de in- en verkoop in je taxatiesoftware
 • Check de catalogusprijs met of zonder BTW en BPM in je systeem
 • Voeg de retailprijs, doorverkoopprijs en handelsprijs toe aan je dossiers

Bekijk het overzicht met Prijs Check API’s.

Adresgegevens
Bedrijfsgegevens
Financiële informatie
UBO en compliance
Vastgoeddata
Voertuiginformatie

Adresgegevens

Afstanden, reistijden, routes en radiusfuncties

Wil je reistijden en routes automatisch berekenen in je systeem? Wilt je reiskosten op een uniforme manier afwikkelen in HR-software? Wil je de dichtstbijzijnde vestigingen in kaart brengen op basis van een ingegeven postcode?

Bekijk het overzicht met API’s om afstanden, reistijden, routes en radiusfuncties te berekenen.

Geocoding

Wil je het coördinaat bij een locatie bepalen? In Nederland of ergens anders op de wereld? Met de geocoding API’s heb je in 1 seconde de data die je nodig hebt. Bij geocoderen zijn er 2 methodes die Company.info allebei aanbiedt:

 • Het RD-systeem, ofwel Rijksdriehoeksmeting, bestaat uit XY coördinaten. Dit zijn de coördinaten die in Nederland worden gebruikt als grondslag voor geografische aanduidingen en bestanden.
 • Lat Long is een internationaal stelsel om locaties vast te stellen. In tegenstelling tot de XY-coördinaten zijn de Lat Long-coördinaten bruikbaar voor adressen over de hele wereld. Ze worden ook voor GPS gebruikt.

Bekijk het overzicht met Geocoding API’s.

Internationale adressen

Wil je voorkomen dat bestellingen verkeerd bezorgd worden in andere landen? Met de API’s voor internationale adressen ben je verzekerd van juiste adressen in 240+ landen. Deze API’s controleren elk adres dat in een online formulier wordt ingevuld. Is een straat of plaats verkeerd geschreven? Dit wordt direct gecorrigeerd.

Bekijk de oplossingen voor internationale adressen.

Nederlandse adressen

De Nederlandse Adres Check werkt eenvoudig: in een online formulier volstaat het invoeren van postcode en huisnummer om een adres aan te vullen met straat en plaats. Een eenvoudige oplossing, die in vrijwel elk systeem van pas komt.

 • Verzekerd van snelle en foutloze invoer van adressen
 • Voor webshops, websites, CRM en ERP systemen
 • Eenvoudige implementatie

Bekijk de oplossingen voor Nederlandse adressen.

Zoek postcodes, plaatsen, provincies en kengetallen

Company.info biedt veel handige API’s om gegevens over postcodes, plaatsen, provincies en kengetallen om te zetten.
Wil je:

 • Een lijst met postcodes of plaatsen in een provincie?
 • De provinciecode van een provincie?
 • De postcode bij een gemeentenaam?
 • Een lijst met alle postcodes in een plaats?
 • De kengetallen in een postcode?

Bekijk het overzicht met API’s rondom postcodes, plaatsen, provincies en kengetallen.

Bedrijfsgegevens

Algemene bedrijfsgegevens

Wil je bedrijfsgegevens zoals het KvK-nummer, RSIN, het adres, telefoonnummer, de branche en het aantal werknemers automatisch toevoegen aan je systeem? Leads op basis van kenmerken van jouw beste klanten met 1 klik toevoegen aan je CRM voor een nieuwe campagne? Je klantinformatie verrijken met informatie over bestuurders, de enig aandeelhouders, juridische entiteit en alle gegevens over een bedrijfsvestiging?

Bekijk het overzicht met API’s rondom algemene bedrijfsgegevens.

Bedrijfsgegevens up to date houden

Bedrijven verhuizen, gaan failliet en groeien in aantal personeelsleden. Met de Update Service beschik je automatisch over wijzigingen die zich voordoen in bedrijfsgegevens. Informatie over bedrijven die in jouw systemen voorkomen, worden automatisch geactualiseerd. Denk aan adreswijzigingen, fusies en overnames, surseance en faillissementen, en wijzigingen van SBI-code.

Bekijk de oplossingen om bedrijfsgegevens actueel te houden.

Btw-informatie

Het invoeren van het btw-nummer neemt vaak extra tijd in beslag en is gevoelig voor typefouten. Optimaliseer je administratie door het btw-nummer automatisch in te laden in de software waar deze informatie gewenst is met de btw-verrijking API.

Wil je controleren of een ingevoerd btw-nummer bestaat? Maak dan gebruik van de btw-validatie API. Beide diensten zijn geschikt voor 28 Europese landen.

Internationale bedrijfsgegevens

Vergemakkelijk de invoer van internationale bedrijfsgegevens. Company.info heeft verschillende API’s om wereldwijd bedrijfsinformatie te verrijken. Zo ben je altijd verzekerd van correcte adres- en contactinformatie en kun je extra informatie toevoegen aan jouw systeem, zoals de directeur en andere bestuurders, het aantal medewerkers, de branche, de omzet en de organisatiestructuur.

Bekijk de oplossingen voor internationale bedrijfsgegevens.

Data uit KvK-uittreksels

De data uit KvK-uittreksels komt in veel bedrijfsprocessen van pas. Het biedt een betrouwbaar beeld van de organisatie waarmee je zakendoet. Je weet direct wie officieel is aangemerkt als eigenaar, aandeelhouder, bestuurder en/of gevolmachtigde. Dit bepaalt wie het bedrijf mag vertegenwoordigen en dus rechtsgeldige overeenkomsten mag sluiten. Door deze informatie kun je de juiste maatregelen nemen als je contracten sluit met nieuwe relaties. Ook zie je wanneer de onderneming is opgericht, hoeveel mensen er werkzaam zijn en in welke branche de onderneming actief is. Company.info biedt toegang tot actuele KvK-uittreksels die je met diverse bedrijfsgegevens uit andere bronnen kunt verrijken. Zelf kies je de wijze van levering die bij jou past, in PDF-formaat of via XML waarmee je de data gemakkelijk direct toevoegt aan jouw systemen.

Bekijk het overzicht met KvK-uittreksel API’s .

Financiële informatie

IBAN-nummers controleren en omzetten

Wil je oude rekeningnummers van jouw zakenrelaties automatisch omzetten in IBAN-nummers? Wil je controleren of IBAN-nummers bestaan?

Jaarrekeningen

Haal jaarrekeningen direct op in je systeem. En krijg een volledig overzicht van alle financiële cijfers van het afgelopen boekjaar. Een jaarrekening bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en een beknopte toelichting. De originele jaarrekeningen zijn als PDF op te roepen en de standaard jaarrekeningen als XML.

Documentatie: dutchBusinessGetAnnualFinancialStatement

Kredietwaardigheid bedrijven

Als je zakendoet met bedrijven, wil je risico’s tot een minimum beperken. Company.info biedt zowel compacte als uitgebreide kredietinformatie over bedrijven in Nederland en de rest van de wereld. Jij kiest zelf de dataprovider waarvan je de kredietinformatie in je systemen wilt oproepen: Graydon, Dun & Bradstreet of Creditsafe. Daarmee heb jij dé tool in handen om wanbetalingen te voorkomen.

 • Check het betaalgedrag en het bedrag tot waar je verantwoord op levering kunt leveren
 • Monitor de kredietscore van je klanten
 • Optimaliseer klantacceptatie

Bekijk de API’s om de kredietwaardigheid van bedrijven op te roepen.

RiskCheck Consumenten

Zijn jouw producten of diensten met achterafbetaling te bestellen? Wil je betaalrisico’s in de hand houden? Met de API RiskCheck Consumenten heb je van elke consument direct inzicht in het betaalgedrag en de kredietwaardigheid. Op basis hiervan kun je de inrichting van jouw betaalprocedures optimaliseren. Company.info biedt de RiskCheck Consumenten aan vanuit 2 providers: Focum en EDR Credit Services. Beide providers bieden checks aan waarmee betaalrisico’s in een schaal worden aangegeven. Naast consumenten is het ook mogelijk om de kredietwaardigheid en achtergrond van personen met een eigen bedrijf te checken.

Bekijk het overzicht met RiskCheck Consumenten API’s.

UBO en compliance

Compliance bedrijven en personen

Wil je er zeker van zijn of je zaken mag doen met jou relaties? Met de compliance check van Company.info heb je direct het benodigde inzicht in personen en bedrijven, waar ook ter wereld:

 • Zijn er sancties bekend, nu of in het verleden?
 • Staat de persoon/ het bedrijf bekend als Politically Exposed Person (PEP)?
 • Is er negatief nieuws bekend?
 • Zijn er andere negatieve zaken bekend, zoals onder curatele staan, insolventie, procedures bij de politie?

Compliance check personen in 2 stappen:

Compliance check bedrijven in 2 stappen:

UBO en Know Your Customer

Om de natuurlijke personen en/of (buitenlandse) bedrijven te achterhalen die als UBO (Ultimate Beneficial Owner) worden beschouwd, zijn er 3 API’s die achtereenvolgens ingezet worden. Eerst wordt een historisch of real-time uittreksel uit het Handelsregister opgehaald van het bedrijf dat gecheckt wordt. Daarna volgt een automatisch onderzoek, waarmee de hele concernstructuur van het bedrijf in kaart wordt gebracht. Als dit onderzoek is afgerond, is het duidelijk welke personen en bedrijven vermoedelijk de UBO zijn. Van al deze personen en bedrijven worden tot slot de belangrijke kenmerken doorgegeven.

Vastgoeddata

Eigendomsbericht

Wil je de rechten die op een perceel rusten kunnen oproepen in je software? De koopsom, locatie en omschrijving van een huis automatisch toevoegen aan je documenten? De kwaliteit en snelheid van werken binnen je vastgoedpraktijk verhogen? Een koppeling met het eigendomsbericht maakt dit mogelijk.

 • Eigendomsbericht in XML, PDF, Gif of PNG
 • Direct inzicht in onroerende zaken, rechten, personen en stukken
 • Realtime informatie van het Kadaster direct in je systeem of document

Vind het eigendomsbericht door invoer van:
Postcode en huisnummer: kadasterV2GetKadastraalBerichtObjectByAdres
Perceelgegevens: kadasterV2GetKadastraalBerichtObjectByKadastraleAanduiding
Kadastraal id: kadasterV2GetKadastraalBerichtObjectByObjectId

Hypothecair bericht

Het hypothecair bericht geeft informatie over de hypotheekhouder en mogelijke schuldeisers die vorderingen hebben gelegd op een vastgoedobject. De directe koppeling met je systeem maakt het mogelijk de hoogte van de hypotheek en beslagen van een kadastraal perceel of appartement automatisch toe te voegen aan jou vastgoeddocumenten.

 • Informatie uit de hypotheekakte direct in je bestanden en dossiers
 • Keuze uit diverse formaten: XML, PDF of kopie van de originele akte
 • Realtime informatie van het Kadaster

Vind het hypothecair bericht door invoer van:
Postcode en huisnummer: kadasterV2GetHypothecairBerichtObjectByAdres
Perceelgegevens: kadasterV2GetHypothecairBerichtObjectByKadastraleAanduiding
Kadastraal id: kadasterV2GetHypothecairBerichtObjectByObjectId

Daarnaast is het ook mogelijk om een Kadastraal brondocument op te vragen van de hypotheek- of transportakte.
kadasterV2GetBronDocument

Kadastrale kaart

Haal een kadastrale kaart op van een perceel of een aantal percelen, waarin de ligging van het object of de objecten grafisch weergegeven wordt. Door het gebruik van deze API schiet je informatie over perceelnummers, de kadastrale grens, de voorlopige grens, bebouwing, kadastrale gemeente en sectie direct in je systeem. Via een XML-bericht worden kaarten standaard geleverd in een PDF-document. Dit kan direct gebruikt worden o.a. de software van een makelaar, taxateur of notaris. Haal een Kadastrale op door het ingeven van:

Koopsommen overzicht

Het koopsommen overzicht geeft een overzicht van verkoopprijzen van verkochte woningen in de buurt van een bepaalde woning. Wil je de aanschafprijs of de koopsom van een gebouw toevoegen aan je dossier? Als de koppeling met Company.info is gelegd, volstaat de invoer van een postcode en huisnummer om een realtime overzicht van alle aankoopbedragen van verkochte vastgoedobjecten toe te voegen aan jou bestanden, van dit jaar en de 5 jaar ervoor binnen het gegeven postcodegebied.

Vind het hypothecair bericht door invoer van:
Postcode en huisnummer: kadasterV2GetKoopsommenOverzicht

Waardebepaling NBWO

Wil je de waarde van een vastgoedobject bepalen? Wil je jouw woning of hypotheekportefeuille laten herwaarderen? Wens je meer kwaliteitscontrole en risicobeheersing op de woningwaardes binnen jou portefeuille? Het Nederlands Bureau Waardebepaling Onroerende zaken (NBWO) levert een objectieve, efficiënte en effectieve modelmatige waardering van onroerende zaken voor verschillende marktgebieden.

 • Geschatte waardebepaling van een vastgoedobject
 • Inclusief informatie over eerdere verkopen in de postcode of straat
 • Waardebepaling gebaseerd op vergelijkbare vastgoedobjecten

Technische details van deze API? nbwoEstimateValue

Voertuiginformatie

Accessoire Check

De Accessoire Check van Company.info geeft in 1 seconde van elk voertuig inzicht in meer dan 200 accessoires en kenmerken. Deze check geeft een goed beeld van hoe het voertuig af fabriek is geleverd met inzicht in:

 • Motorisatie, gewichten en maten
 • Energielabels, zoals CO2 uitstoot, emissiecode, energielabel, G3 indicatie en roetfilter
 • Accessoires en opties, zoals climate control, navigatiesystemen, regensensor en parkeersensor

Bekijk het overzicht met Accessoire Check API’s.

Foto Check

Wil je een afbeelding van een voertuig in je dossier laden? Automatisch een foto van de auto in jouw lease-administratie? Met de Foto Check van Company.info heb je altijd de juiste foto van een voertuig paraat in je systeem.

Technische details van deze API? carVWEPhotos

Kenteken Check

Met de API Kenteken Check volstaat het ingeven van een kenteken om direct alle specificaties van een voertuig toe te voegen aan je software. Denk hierbij aan kenmerken als het gewicht, vermogen, BPM, kleur en datum van toelating. Maar ook de CO2 uitstoot, het energielabel, de emissiecode en de APK-datum.

Bekijk het overzicht met Kenteken Check API’s.

Meldcode Check

Controleer de combinatie van een kenteken met een meldcode (4 cijfers). Deze API kan ook aangeven of het gevonden voertuig nog als actief geregistreerd is.

Bekijk het overzicht met Meldcode Check API’s.

Prijs Check

Met de Prijs Check kun je verschillende soorten actuele prijsinformatie van een voertuig direct in je software laden:

 • Bepaal de dagwaarde voor de in- en verkoop in je taxatiesoftware
 • Check de catalogusprijs met of zonder BTW en BPM in je systeem
 • Voeg de retailprijs, doorverkoopprijs en handelsprijs toe aan je dossiers

Bekijk het overzicht met Prijs Check API’s.

Op zoek naar andere API documentatie?

Ben je op zoek naar de technische documentatie voor (een) specifieke API('s) en staat die er niet tussen? Neem dan contact met ons op en we helpen je graag op weg.