Royal HaskoningDHV

Stijging circulair bedrijfsleven in kaart gebracht

Steeds meer Nederlandse bedrijven zorgen ervoor dat hun activiteiten circulair zijn. Daarmee leveren zij een positieve bijdrage aan het milieu. Die bedrijven zetten hun grondstoffen optimaal in en hergebruiken ze waar mogelijk in hun productieketen: vanaf de grondstofwinning tot aan de uiteindelijke consumptie. Het kabinet streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Zij gaven het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de opdracht om onderzoek te doen naar de status van het circulaire bedrijfsleven in Nederland. Het opgeleverde ‘Rapport Actualisatie Circulaire Bedrijfsactiviteiten’ geeft inzicht in de status van het circulaire bedrijfsleven in Nederland.

Data AnalyseWebsitecrawling

Internationaal advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV voerde dit onderzoek – in samenwerking met de consultants van Company.info – voor PBL uit en maakte daarbij gebruik van de techniek webcrawling. Deze innovatieve techniek wordt vaak gebruikt om hele specifieke inzichten op te halen.

"De webcrawling samen met Company.info was onmisbaar om meer dan 100.000 circulaire bedrijven in kaart te brengen."

Jan Bart Jutte
Adviseur circulaire economie bij Royal HaskoningDHV

Er is onderzocht wat het aantal circulaire bedrijven is in Nederland, wat het aantal beschikbare banen is bij die bedrijven, welke circulaire strategieën zij toepassen, waar ze gevestigd zijn, wat hun omvang is, wat hun leeftijd is en in welke mate deze bedrijven innovatief zijn.

Techniek webcrawling zorgt voor het herkennen van meer circulaire bedrijven.

Dit jaar is er op een meer geavanceerde manier gebruikgemaakt van webcrawling. Doordat Company.info bedrijfswebsites gericht doorzocht op een aantal trefwoorden zijn er een stuk meer circulaire bedrijven herkend dan in een eerdere meting die werd uitgevoerd. Deze uitkomsten zijn niet 1 op 1 te vergelijken met deze meting doordat het een andere aanpak betrof. Een aantal resultaten is om deze reden achteraf gecorrigeerd om alsnog een goede vergelijking te kunnen maken.

In totaal zijn er ruim 100.000 circulaire bedrijven in beeld gebracht. Het onderzoek biedt onder andere de volgende inzichten:

  • Het aantal circulaire bedrijven is in twee jaar tijd met 8,4% gegroeid.

  • Een groot deel van de innovatieve bedrijven (67%) richt zich op recycling.

  • Met name gevestigde innovatieve bedrijven (leeftijdsklasse 28 jaar of ouder) zijn actief binnen de circulaire economie.

Dit rapport laat zien dat Nederland goed op weg is naar een volledige circulaire economie in 2050. Al is er nog een lange weg te gaan. Royal HaskoningDHV zal in samenwerking met Company.info de voortgang blijven monitoren op basis van deze bewezen webcrawling techniek.

Wil jij meer informatie over onze webcrawling techniek? Neem dan gerust contact met ons op.

Rapport Actualisatie Circulaire bedrijfsactiviteiten.

Ben jij benieuwd naar het volledige rapport over de circulaire bedrijvigheid in Nederland?

Vraag het rapport aan

Volgende case

Portbase

Digitalisering van de haven zorgt voor enorme toegevoegde waarde