Data Analytics, Business Intelligence

5 nieuwe trends in B2B data analytics

Publicatie: 24 maart 2022
Leestijd: 6 minuten

We gingen van suffe spreadsheets naar interactieve dashboards. En van bescheiden tabellen naar enorme hoeveelheden data die je allemaal met elkaar kunt combineren. Het is bijna niet te bevatten hoeveel veranderingen er de laatste jaren zijn geweest binnen het landschap van Business Intelligence en data analytics. En toch delen we graag nog wat nieuwe trends met je. Hieronder zetten we er 5 op een rij.

Wegwijzer Externe B2B Data.

Dé inspiratiegids voor meer en verbeterde externe datatoepassingen voor BI, Data Science & Analytics.

Trend 1. Van ‘veel data’ naar kwaliteitsdata

Je hebt data – en je hebt véél data. Voor de meeste bedrijven geldt dat laatste. Vrijwel iedere seconde wordt er wel iets geproduceerd, gedupliceerd of opgeslagen. En met die veelheid aan informatie wordt de kwaliteit ervan steeds belangrijker. Kwalitatieve data vergroten de kans op zakelijk succes, bijvoorbeeld als je kijkt naar:

 • Marketingactiviteiten
 • Sales
 • Support
 • Compliance

Dat laatste punt wordt nog weleens vergeten. Maar mede door de steeds strengere compliance-regels verschuift de focus van ‘veel data’ naar ‘bruikbare data’. Denk aan data die gefilterd is, actueel, beveiligd, visueel aantrekkelijk en makkelijk terug te vinden.

Alleen door efficiënt met data-analyses om te gaan en de juiste informatie slim in te zetten, kunnen bedrijfsprocessen nauwkeuriger en sneller verlopen. Wat de kans op zakelijk succes sterk vergroot.

Trend 2. Data visualiseren

Je hebt dus als bedrijf veel data. En je zorgt ervoor dat je kwaliteitsdata gebruikt. Maar dan dienen zich meteen weer de volgende vragen aan. Hoe zorg je ervoor dat die data zoveel mogelijk impact hebben? Dat mensen ermee werken? En dat je als bedrijf zoveel mogelijk bereikt met al die gegevens-analyses?

Een belangrijk aandachtspunt is: ervoor zorgen dat medewerkers en klanten zich betrokken voelen en er makkelijk mee kunnen werken. Dat lukt pas als je data visueel aantrekkelijk presenteert. Bijvoorbeeld door moderne oplossingen te gebruiken die data interactief en intuïtief laten zien. Denk aan deze data-analysetools:

 • Dashboards
 • Visualisatie-tools
 • Business Intelligence-tools
 • Gebruiksvriendelijke interfaces

Als data makkelijk te gebruiken zijn, kunnen mensen ook makkelijker met grote hoeveelheden werken. Trends en uitschieters vallen dan veel sneller op. Het gebeurt regelmatig dat bedrijven – dankzij het visualiseren van data – ontwikkelingen in het bedrijf ontdekken waarvan ze niet eens wisten dat die gaande waren. Maar die wel veel kansen bieden. Online tools voor gegevensvisualisatie worden de komende jaren een hulpmiddel van onschatbare waarde voor zakelijk succes.

Trend 3. Voorspellende data-analyses

Heel lang werd het analyseren van data vooral gebruikt om achterom te kijken.

 • Welke nieuwe klanten wierven we afgelopen jaar?
 • Hoeveel leads zijn er gegenereerd?
 • Welke marketingactiviteiten waren succesvol?
 • Hoe zagen de cijfers eruit?

Bedrijfsdata vormen in de nabije toekomst een steeds sterkere basis voor voorspellende data-analyses. Historische data helpen zo om te anticiperen op de volgende stap van de klant. Wat wil die klant? Waar beweegt die heen? Wat zijn de ambities?

Door met data in de toekomst te kijken, is het mogelijk om slim in te spelen op economische fluctuaties. Maar ook op maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe innovaties. Bedrijven die met data science de toekomst kunnen voorspellen, hebben zakelijk succes eigenlijk al in handen.

Trend 4. Data veiliger dan veilig houden

Of het nu voor relatiebeheer is, leadgeneratie of risicomanagement: klanten vertrouwen je nogal wat gegevens toe. Daar moet je als bedrijf goed mee omgaan. Beveiliging is onder meer nodig voor systemen, apparaten, cloudoplossingen, apps en business intelligence-tools. En dat geldt trouwens niet alleen voor data van klanten, maar ook die van je eigen onderneming.

Helaas gaat het maar al te vaak mis. Dat zie je terug in het grote aantal datalekken dat inmiddels het nieuws heeft gehaald. Volgens de KPMG CEO Outlook Pulse-enquête van 2021 zijn cyberbeveiligingsrisico’s, zoals datalekken, de grootste bedreiging voor bedrijven in de komende 3 jaar. Bedrijven worden meer en meer gedwongen te investeren in beveiliging. Deels om het eigen bedrijf en klanten te beschermen tegen cybercriminaliteit, deels om aan nieuwe wet- en regelgeving te voldoen. Ook die verandert namelijk voortdurend.

Trend 5. Data & cultuurverandering

Om van data analytics een succes te maken, stellen steeds meer bedrijven een datastrategie op. Maar in veel gevallen vraagt dat om een cultuur- en gedragsverandering. Om de inzet van bedrijfsdata zo succesvol mogelijk te maken, moeten medewerkers én managers meer begrip en kennis rondom data krijgen. Dat geldt ook voor de topmanagers. Data moeten een vast onderwerp op de agenda worden, inclusief een praktische toelichting op de bedrijfseffecten. Er moet ruimte zijn voor uitleg en begeleiding.

Pas als je medewerkers en managers meeneemt in de datastrategie, worden zij zich bewust van het belang van kwalitatieve data. En natuurlijk het belang daarvan voor de bedrijfsresultaten. De komende jaren staan dus niet meer alleen in het teken van cijfers. De menselijke factor is essentieel als data moeten bijdragen aan zakelijk succes.

Aan de slag met kwalitatieve data? Download de 'Wegwijzer Externe B2B Data'

Geen vakgebied ontwikkelt zich sneller dan data analytics en Business Intelligence. Daardoor is het soms lastig bij te houden. Wat moet jouw bedrijf nu eigenlijk doen met Business Intelligence? Bij Company.info vind je innovatieve, kwalitatieve bedrijfsinformatie die jouw BI en data analytics naar een nog hoger niveau tillen. Download de ‘Wegwijzer Externe B2B Data’ en ontdek op basis van concrete voorbeelden hoe externe data jouw organisatie vooruit helpen.

Download Wegwijzer Externe B2B Data

Volgend artikel

Whitepaper, Data Analytics, Business Intelligence

Wegwijzer: Externe B2B-data

Door de inzichten uit interne data te combineren met externe B2B-data kun je snel anticiperen op veranderingen en identificeer je sneller kansen en risico’s. Maar welke externe datasets zijn er beschikbaar? En welke mogelijkheden bieden iedere externe datasets? In de Wegwijzer Externe B2B-data helpen we je hiermee op weg.