Kredietscore rapport.

Inzicht in het betaalgedrag van klanten en prospects

In het online portal voor bedrijfsinformatie van Company.info kan je voor ieder bedrijf een kredietscore rapport aanvragen. In een kredietscore rapport vind je onder andere terug wat het betaalgedrag van een bedrijf is, hoe de financiële gezondheid eruitziet en hoe hoog het kredietrisico is. Met deze inzichten en de overige beschikbare bedrijfsinformatie in het online portal schat je beter in of je verantwoord en veilig zaken kunt doen met een bedrijf. Zo beperk je financiële risico’s.

Betrouwbare betaalinformatie.

De kredietscore rapporten leveren wij in samenwerking met CreditDevice. CreditDevice is de enige partij in Nederland die zelf ontwikkelde credit management software combineert met een eigen database met kredietinformatie. Die database wordt dagelijks geactualiseerd en gecontroleerd op basis van data uit maar liefst 10.000 databronnen. Denk aan data over vastgoed, het wagenpark, de bedrijfswebsite en vele andere (openbare) databronnen. Zo zorgt CreditDevice ervoor dat de kredietscore rapporten de meest recente betaalinformatie bevatten.

Zelfbeoordeling op basis van kredietscore rapport

De kredietscore rapporten worden geaccepteerd voor zelfbeoordeling door Allianz Trade, Atradius en Coface. In de polis staat in de zelfbeoordelingsclausule aangegeven wat het maximale bedrag is dat door middel van de zelfbeoordeling wordt gedekt. De zelfbeoordeling wordt gebaseerd op het kredietlimiet van het kredietscore rapport. Stel dat het maximale zelfbeoordelingsbedrag in de polis is vastgesteld op €25.000,-, dan ben je met bijvoorbeeld een kredietscore rapport van €15.000,- gedekt door een zelfbeoordeling van €15.000,-. Bij een kredietscore rapport van €50.000,- ben je gedekt tot het maximale zelfbeoordelingsbedrag, dus tot €25.000,-.

Toelichting kredietscore rapport.

Ieder kredietscore rapport is opgebouwd uit 6 onderdelen. Een toelichting op de informatie die je terugvindt bij de onderdelen Samenvatting, Activiteiten, Betalingen en Uitleg kredietinformatie vind je hieronder.

Kredietadvies

Bij Kredietadvies staat het kredietlimiet van het bedrijf weergegeven. Hier staat een bedrag tussen 0 en 1.000.000. Dit bedrag geeft je een indicatie van de kredietwaardigheid van het bedrijf waarmee je zakendoet of wilt doen.

Het kredietlimiet wordt berekend op basis van veel verschillende financiële, geografische en branche gerelateerde parameters. Denk aan de rechtsvorm het bedrijf, branche, leeftijd, betalingservaringen en balansposten van de jaarrekening.

Score

Op basis van de parameters die worden gebruikt om het kredietlimiet te bepalen, wordt ook de Score bepaald. De Score zegt iets over de financiële gezondheid van het bedrijf. Hier staat een cijfer tussen de 3 en 8 weergegeven. Hoe lager de score, hoe meer risico je loopt als je een zakelijke relatie aangaat met dit bedrijf.

 • 8 = Laag risico
 • 7 = Verlaagd risico
 • 6 = Gemiddeld risico
 • 5 = Verhoogd risico
 • 4 = Hoog risico
 • 3 = Zeer hoog risico

Staat het cijfer 1 of 2 bij Score vermeld? Dan kon de financiële gezondheid van het bedrijf niet worden beoordeeld. Bij het cijfer 1 is de reden hiervan dat de activiteiten van het bedrijf zijn gestaakt, er heeft een insolventie plaatsgevonden of het bedrijf is uitgeschreven. Bij het cijfer 2 zijn er onvoldoende gegevens over het bedrijf beschikbaar of we konden de score niet berekenen vanwege een buitenlandse rechtsvorm of internationale aansprakelijkheid.

Betalingsscore

De Betalingsscore zegt iets over in hoeverre het bedrijf haar betalingsafspraken nakomt en hoe snel het bedrijf haar facturen betaalt. Hier staat een cijfer tussen de 1 en 8 weergegeven. Deze score is gebaseerd op voldane betalingen in het verleden. Hoe hoger de score, hoe sneller het bedrijf haar facturen over het algemeen betaalt.

 • 8 = Betalingen worden volgens afspraken voldaan
 • 7 = Betalingen worden met een vertraging van +/- 15 dagen voldaan
 • 6 = Betalingen worden met een vertraging van +/- 30 dagen voldaan
 • 5 = Betalingen worden met een vertraging van +/- 60 dagen voldaan
 • 4 = Betalingen worden met een vertraging van +/- 90 dagen voldaan
 • 3 = Betalingen worden met een vertraging van +/- 120 dagen voldaan
 • 2 = Betalingen worden met een vertraging van +/- 150 dagen voldaan
 • 1 = Incasso, betalingen worden met een grote vertraging voldaan

Rating

De rating zegt iets over het kredietrisico van het bedrijf, oftewel de kans op wanbetaling. Hier staat een van de hieronder genoemde lettercombinaties weergegeven.

AAA = laagste kredietrisico

Een AAA-rating geeft aan dat het bedrijf haar betaalverplichting kan nakomen, zelfs in ernstige noodsituaties. Bedrijven met een AAA-rating worden gekenmerkt door hun uitzonderlijke financiële kracht, zeer sterke bedrijfsgroei en belangrijke marktpositie.

AA = zeer laag kredietrisico

Een AA-rating geeft aan dat het bedrijf haar betaalverplichting kan nakomen, zelfs in ernstige noodsituaties. Bedrijven met een AA-rating worden gekenmerkt door een zeer sterke financiële positie, een sterke bedrijfsgroei en een belangrijke marktpositie.

A = gematigd laag kredietrisico

Een A-rating geeft aan dat het bedrijf een gematigd laag kredietrisico heeft. Bedrijven met een A-rating worden waarschijnlijk zeer beperkt getroffen door ernstige financiële problemen. Daarom wordt verwacht dat hun kredietwaardigheid hoog blijft. Ze worden gekenmerkt door een aanzienlijke financiële kracht, stabiele bedrijfsgroei en een concurrerende marktpositie.

BBB = laag kredietrisico

Een BBB-rating geeft aan dat het bedrijf een laag kredietrisico heeft. Bedrijven met een BBB-rating worden waarschijnlijk licht getroffen door ernstige financiële problemen. Daarom wordt verwacht dat hun kredietwaardigheid stabiel blijft. Ze worden gekenmerkt door een bevredigende financiële slagkracht, een stabiele bedrijfsgroei en een relatief concurrerende marktpositie.

BB = gematigd kredietrisico

Een BB-rating geeft aan dat het bedrijf een gematigd kredietrisico heeft. Bedrijven met een BB-rating zijn gevoelig voor markt- en economische omstandigheden. Daarom wordt verwacht dat hun kredietwaardigheid relatief stabiel blijft. Ze worden gekenmerkt door een matige financiële slagkracht, een stabiel bedrijfsniveau en een relatief beperkt concurrerende marktpositie.

CCC = aanzienlijk verhoogd kredietrisico

Een CCC-rating geeft aan dat het bedrijf een aanzienlijk verhoogd kredietrisico heeft. Bedrijven met een CCC-rating hebben op korte termijn waarschijnlijk een probleem met het nakomen van hun betaalverplichting. Ze worden gekenmerkt door een aanzienlijk lage financiële kracht en een concurrerende marktpositie.

CC = zeer hoog kredietrisico

Een CC-rating geeft aan dat het bedrijf een zeer hoog kredietrisico heeft. Bedrijven met een CC-rating hebben aanzienlijke problemen bij het nakomen van hun betaalverplichting. Ze worden gekenmerkt door bezwaarde financiële kracht die hun bedrijf in gevaar brengt.

C = hoogste kredietrisico

Een C-rating geeft aan dat het bedrijf het hoogste kredietrisico heeft. Bedrijven met een C-rating hebben zeer grote problemen bij het nakomen van hun betaalverplichting. Ze worden gekenmerkt door een extreem bezwaarde financiële kracht die hun bedrijf aanzienlijk in gevaar brengt.

Risico

De uitkomst bij Risico staat gelijk aan het cijfer dat vermeld staat bij Score.

Bedrijfsstatus

Bij Bedrijfsstatus staat aangegeven of het bedrijf Actief of Niet actief is. Actief geeft aan dat het bedrijf actief is volgens het Handelsregister. Niet actief geeft aan dat de activiteiten van het bedrijf zijn gestaakt of dat het bedrijf is uitgeschreven.

Activiteiten

Bij Activiteiten staat de SBI-codering van het bedrijf weergegeven. De SBI-codering geeft aan wat de activiteiten van het bedrijf zijn volgens het Handelsregister. Dit is dus niet de door Company.info verrijkte SBI-codering. Specifiekere informatie over de (neven)activiteiten van een bedrijf vind je in het bedrijfsprofiel bij SBI (Company.info).

Betalingen

Bij Betalingen staan naast de eerder genoemde betalingsscore verdere details over hoe de betalingservaringen zich in de afgelopen kwartalen hebben ontwikkeld en op welke termijnen de facturen zijn betaald.

Uitleg kredietinformatie

Bij Uitleg kredietinformatie staat aan de hand van een legenda uitgelegd wat de betekenis van iedere score is waarmee de financiële gezondheid van een bedrijf wordt beoordeeld.

Toelichting kredietscore rapport.

Ieder kredietscore rapport is opgebouwd uit 6 onderdelen. Een toelichting op de informatie die je terugvindt bij de onderdelen Samenvatting, Activiteiten, Betalingen en Uitleg kredietinformatie vind je hieronder.

Kredietadvies
Score
Betalingsscore
Rating
Risico
Bedrijfsstatus
Activiteiten
Betalingen
Uitleg kredietinformatie

Kredietadvies

Bij Kredietadvies staat het kredietlimiet van het bedrijf weergegeven. Hier staat een bedrag tussen 0 en 1.000.000. Dit bedrag geeft je een indicatie van de kredietwaardigheid van het bedrijf waarmee je zakendoet of wilt doen.

Het kredietlimiet wordt berekend op basis van veel verschillende financiële, geografische en branche gerelateerde parameters. Denk aan de rechtsvorm het bedrijf, branche, leeftijd, betalingservaringen en balansposten van de jaarrekening.

Score

Op basis van de parameters die worden gebruikt om het kredietlimiet te bepalen, wordt ook de Score bepaald. De Score zegt iets over de financiële gezondheid van het bedrijf. Hier staat een cijfer tussen de 3 en 8 weergegeven. Hoe lager de score, hoe meer risico je loopt als je een zakelijke relatie aangaat met dit bedrijf.

 • 8 = Laag risico
 • 7 = Verlaagd risico
 • 6 = Gemiddeld risico
 • 5 = Verhoogd risico
 • 4 = Hoog risico
 • 3 = Zeer hoog risico

Staat het cijfer 1 of 2 bij Score vermeld? Dan kon de financiële gezondheid van het bedrijf niet worden beoordeeld. Bij het cijfer 1 is de reden hiervan dat de activiteiten van het bedrijf zijn gestaakt, er heeft een insolventie plaatsgevonden of het bedrijf is uitgeschreven. Bij het cijfer 2 zijn er onvoldoende gegevens over het bedrijf beschikbaar of we konden de score niet berekenen vanwege een buitenlandse rechtsvorm of internationale aansprakelijkheid.

Betalingsscore

De Betalingsscore zegt iets over in hoeverre het bedrijf haar betalingsafspraken nakomt en hoe snel het bedrijf haar facturen betaalt. Hier staat een cijfer tussen de 1 en 8 weergegeven. Deze score is gebaseerd op voldane betalingen in het verleden. Hoe hoger de score, hoe sneller het bedrijf haar facturen over het algemeen betaalt.

 • 8 = Betalingen worden volgens afspraken voldaan
 • 7 = Betalingen worden met een vertraging van +/- 15 dagen voldaan
 • 6 = Betalingen worden met een vertraging van +/- 30 dagen voldaan
 • 5 = Betalingen worden met een vertraging van +/- 60 dagen voldaan
 • 4 = Betalingen worden met een vertraging van +/- 90 dagen voldaan
 • 3 = Betalingen worden met een vertraging van +/- 120 dagen voldaan
 • 2 = Betalingen worden met een vertraging van +/- 150 dagen voldaan
 • 1 = Incasso, betalingen worden met een grote vertraging voldaan

Rating

De rating zegt iets over het kredietrisico van het bedrijf, oftewel de kans op wanbetaling. Hier staat een van de hieronder genoemde lettercombinaties weergegeven.

AAA = laagste kredietrisico

Een AAA-rating geeft aan dat het bedrijf haar betaalverplichting kan nakomen, zelfs in ernstige noodsituaties. Bedrijven met een AAA-rating worden gekenmerkt door hun uitzonderlijke financiële kracht, zeer sterke bedrijfsgroei en belangrijke marktpositie.

AA = zeer laag kredietrisico

Een AA-rating geeft aan dat het bedrijf haar betaalverplichting kan nakomen, zelfs in ernstige noodsituaties. Bedrijven met een AA-rating worden gekenmerkt door een zeer sterke financiële positie, een sterke bedrijfsgroei en een belangrijke marktpositie.

A = gematigd laag kredietrisico

Een A-rating geeft aan dat het bedrijf een gematigd laag kredietrisico heeft. Bedrijven met een A-rating worden waarschijnlijk zeer beperkt getroffen door ernstige financiële problemen. Daarom wordt verwacht dat hun kredietwaardigheid hoog blijft. Ze worden gekenmerkt door een aanzienlijke financiële kracht, stabiele bedrijfsgroei en een concurrerende marktpositie.

BBB = laag kredietrisico

Een BBB-rating geeft aan dat het bedrijf een laag kredietrisico heeft. Bedrijven met een BBB-rating worden waarschijnlijk licht getroffen door ernstige financiële problemen. Daarom wordt verwacht dat hun kredietwaardigheid stabiel blijft. Ze worden gekenmerkt door een bevredigende financiële slagkracht, een stabiele bedrijfsgroei en een relatief concurrerende marktpositie.

BB = gematigd kredietrisico

Een BB-rating geeft aan dat het bedrijf een gematigd kredietrisico heeft. Bedrijven met een BB-rating zijn gevoelig voor markt- en economische omstandigheden. Daarom wordt verwacht dat hun kredietwaardigheid relatief stabiel blijft. Ze worden gekenmerkt door een matige financiële slagkracht, een stabiel bedrijfsniveau en een relatief beperkt concurrerende marktpositie.

CCC = aanzienlijk verhoogd kredietrisico

Een CCC-rating geeft aan dat het bedrijf een aanzienlijk verhoogd kredietrisico heeft. Bedrijven met een CCC-rating hebben op korte termijn waarschijnlijk een probleem met het nakomen van hun betaalverplichting. Ze worden gekenmerkt door een aanzienlijk lage financiële kracht en een concurrerende marktpositie.

CC = zeer hoog kredietrisico

Een CC-rating geeft aan dat het bedrijf een zeer hoog kredietrisico heeft. Bedrijven met een CC-rating hebben aanzienlijke problemen bij het nakomen van hun betaalverplichting. Ze worden gekenmerkt door bezwaarde financiële kracht die hun bedrijf in gevaar brengt.

C = hoogste kredietrisico

Een C-rating geeft aan dat het bedrijf het hoogste kredietrisico heeft. Bedrijven met een C-rating hebben zeer grote problemen bij het nakomen van hun betaalverplichting. Ze worden gekenmerkt door een extreem bezwaarde financiële kracht die hun bedrijf aanzienlijk in gevaar brengt.

Risico

De uitkomst bij Risico staat gelijk aan het cijfer dat vermeld staat bij Score.

Bedrijfsstatus

Bij Bedrijfsstatus staat aangegeven of het bedrijf Actief of Niet actief is. Actief geeft aan dat het bedrijf actief is volgens het Handelsregister. Niet actief geeft aan dat de activiteiten van het bedrijf zijn gestaakt of dat het bedrijf is uitgeschreven.

Activiteiten

Bij Activiteiten staat de SBI-codering van het bedrijf weergegeven. De SBI-codering geeft aan wat de activiteiten van het bedrijf zijn volgens het Handelsregister. Dit is dus niet de door Company.info verrijkte SBI-codering. Specifiekere informatie over de (neven)activiteiten van een bedrijf vind je in het bedrijfsprofiel bij SBI (Company.info).

Betalingen

Bij Betalingen staan naast de eerder genoemde betalingsscore verdere details over hoe de betalingservaringen zich in de afgelopen kwartalen hebben ontwikkeld en op welke termijnen de facturen zijn betaald.

Uitleg kredietinformatie

Bij Uitleg kredietinformatie staat aan de hand van een legenda uitgelegd wat de betekenis van iedere score is waarmee de financiële gezondheid van een bedrijf wordt beoordeeld.

Vragen?

Is de betekenis van een onderdeel uit het kredietscore rapport toch nog niet duidelijk? Of heb je een andere vraag met betrekking tot onze kredietscore rapporten? Stuur een e-mail naar service@company.info. Wij helpen je graag verder!

Stel je vraag