T-Mobile

Creëren van een 360-graden klantbeeld over twee bedrijven

Begin vorig jaar hebben T-Mobile en Tele2 officieel hun krachten gebundeld in mobiele- en vaste communicatiediensten. Om zakelijk Nederland op de beste manier te bedienen, lag er na de fusie een groot datavraagstuk op tafel. De klantdata was verspreid over de twee bedrijven en over diverse systemen. Dit maakte het lastig om kansen en risico’s goed in kaart te brengen, inzicht te krijgen in de (zakelijke) base en de juiste propositie aan elke klant aan te bieden.

“Het was essentieel om een centrale waarheid te creëren van onze base voor een totaalbeeld van de nieuwe organisatie. Deze nieuwe omgeving vormt de basis voor campagnes, reporting en analytics.”

Stijn van der Zanden
Senior Channel Manager B2B, Product Owner Datalake

Zodoende is Company.info gezamenlijk met Starling Consultancy ingeschakeld. Met de gecombineerde kennis in data en architectuur is er in samenwerking met T-Mobile een datalake gebouwd om een 360-graden klantbeeld te creëren.

Nu er voor alle betrokkenen een solide datalake beschikbaar is, kijken wij met Stijn van der Zanden (Senior Channel Manager B2B, Product Owner Datalake) en Koen van Haaren (Lead Commercial Analyst) terug op het proces dat er aan voorafging en het uiteindelijke eindresultaat.

Tele2 en Company.info waren vóór de fusie al een samenwerking aangegaan, maar na het samengaan met T-Mobile is het project pas echt in een stroomversnelling terechtgekomen. Inzichten waren essentieel om een heldere visie te creëren op het gezamenlijke B2B domein. Van Haaren: “Door de fusie kwamen er wensen en eisen naar voren over het gewenste klantinzicht. Tele2 was al van start gegaan dus daar kon mooi op worden doorgebouwd. Dit heeft het proces enorm versneld”. Hierbij speelde niet de data, maar de requirements vanuit de eindgebruikers een centrale rol. Van Haaren: “Het doel was onder andere om de oplossing te gebruiken voor KPI reporting. Ontsluiten richting zoveel mogelijk afdelingen en de oplossing ook echt geschikt en bruikbaar te maken voor de eindgebruikers.”

Van strategische vraagstukken tot de kleinste details.

T-Mobile is samen met Company.info om tafel gegaan om de uitgangspunten te bespreken. De behoeftes van Sales, Marketing & Finance waren in alle gesprekken leidend. Van Haaren: “Het belangrijkste is de toegankelijkheid van de data. Daarnaast hebben wij ook vanaf het begin gezegd dat informatie betrouwbaar moet zijn en processen zoveel mogelijk geautomatiseerd moeten zijn. Dit zorgde ervoor dat er niet altijd voor de makkelijkste oplossing is gekozen. Er moest door ons en Company.info regelmatig geschakeld worden op verschillende detailniveau’s, van strategische vraagstukken tot aan de definities op dataveld niveau. Elke steen die je oppakt, kan een nieuwe uitdaging zijn. Soms waren ogenschijnlijk simpele zaken, zeer complex. Dat waarderen wij van de samenwerking. Geen shortcuts, degelijk en alles steekt goed in elkaar.” Van der Zanden: “Daarnaast was de kennis over BV Nederland vanuit Company.info essentieel, dit was het laatste puzzelstukje om alles betrouwbaar over elkaar te kunnen leggen.”

"Er moest door ons en Company.info regelmatig geschakeld worden op verschillende detailniveau’s, van strategische vraagstukken tot aan de definities op dataveld niveau."

Koen van Haaren
Lead Commercial Analyst

Uitkomst zichtbaar maken.

Het datalake moest een sleutelrol gaan innemen in de nieuwe zakelijk organisatie, maar het zichtbaar maken van de uitkomst is vaak een uitdaging. “Het datalake is een ijsberg, waar veel gebruikers alleen het topje van zien. Maar elke keer als er een rapportage gemaakt wordt, gebeurt dat vanuit het datalake, als één bedrijf. Van financiële informatie tot aan segmenten” aldus van Haaren. Hierbij was het belangrijk om gefaseerd te werken en data zo snel mogelijk in de handen van de eindgebruiker te krijgen.

Van der Zanden: “Belangrijk is dat tijdens het proces van het ontwikkelen van het datalake, de informatie beschikbaar werd gemaakt voor meerdere mensen in de organisatie. Zij zien zo progressie en er kan gelijk getoetst worden of de data en de wijze van weergave aansluit op hun behoefte. Zo hou je commitment, voelen de stakeholders zich gehoord en zien ze de progressie. Dat is met het topic van data altijd een uitdaging.”

Resultaten.

De basis staat en heeft uiteindelijk tot essentiële inzichten geleid voor de nieuw gevormde organisatie, maar daarbij is het werk nog lang niet gedaan. In tweewekelijkse sprints wordt er doorgebouwd aan het datalake en worden nieuwe wensen doorgevoerd om alle afdelingen optimaal te ondersteunen en in hun databehoeften te voorzien:

  • Solide platform om iteratief op door te bouwen in de toekomst;

  • Essentiële inzichten om de fusie op B2B vlak goed af te ronden;

  • Volledig inzicht in de zakelijke klanten van T-Mobile voor finance, marketing & sales;

  • Rapporteren & analytics op basis van feitelijke informatie en een geïntegreerd klantbeeld;

  • Campagnes die zijn toegespitst op de juiste doelgroep.

Het datalake heeft het fundament gelegd voor toekomstige innovatie op het gebied van data en stelt T-Mobile in staat om klaar te zijn voor de toekomst, te ontwikkelen op Artificial Intelligence en nog betere dienstverlening voor haar klanten te garanderen.

Tips vanuit T-Mobile?

Laat data leidend zijn en maak techniek ondergeschikt. Kijk of je al bruikbare systemen en informatiebronnen hebt waar je verder op kan voortborduren.

Volledig beeld van prospects en klanten.

Ben je benieuwd hoe wij kunnen helpen bij het verkrijgen van een volledig beeld van prospects en klanten?

Neem contact op

Volgende case

Vattenfall

Scherper marktinzicht door de inzet van slimme data