Kerstpaketten.nl

12% meer conversie dankzij voorspelmodellen

Het probleem.

Kerstpakketten.nl is één van de grootste aanbieders van kerstpakketten in Nederland. Jaarlijks voeren zij in de periode augustus tot en met december op grote schaal campagnes. Ieder jaar ontvangen duizenden bedrijven een brochure. Het was een nadrukkelijke wens om meer rendement te halen uit deze brochures. Daarom dienen alleen bedrijven met interesse in kerstpakketten benaderd te worden. Maar welke bedrijven zijn dit?

De oplossing.

Om verdere groei en conversieverbetering van Kerstpakketten.nl te realiseren zijn in samenwerking met Company.info de volgende stappen gezet:

Stap 1: inzicht creëren in klanten en campagneresultaten

  • Na matching van de klanten van Kerstpakketten.nl met de Company.info database is het klantprofiel in kaart gebracht op basis van gedrag, groei, omvang, locatie en activiteiten.

  • De respons op eerdere campagnes is geanalyseerd.

Stap 2: ontwikkeling klant look-a-like voorspelmodel

  • Het ideale klantprofiel is gebruikt om alle bedrijven in Nederland een klant look-a-like score te geven, variërend van ‘zeer sterk’ tot ‘zeer zwak’ lijkend op klanten.

Stap 3: selectie van de meest kansrijke prospects voor campagnes

  • Bedrijven met de hoogste look-a-like scores zijn geselecteerd.

  • Ook zijn slimme selectiecriteria toegepast, zoals de DMU indicator. Hierdoor worden alleen bedrijven benaderd waar beslissingen worden genomen.

  • Tenslotte is een mailinglijst voor de brochures opgesteld met alleen de meest kansrijke prospects.

Ook je conversies verbeteren?

Maak gebruik van onze kant-en-klare prospectlijsten en audiences.

Het resultaat.

Door alleen de meest kansrijke prospects te benaderen, zijn het aantal verzonden brochures en de bijbehorende kosten verlaagd. De conversies zijn aanzienlijk verbeterd.

12%

Groei in aantal klanten

14%

Groei van de gemiddelde omzetwaarde

Ook aan de slag met conversie-optimalisatie?

Neem contact op

Volgende case

VodafoneZiggo

B2B-segmentatie met bedrijfspersona's