G. Bras & Zoon B.V.

Hoofdvestiging

Adres
Oude Heijningsedijk 30
4794 RE HEIJNINGEN
Non-mailing: aan
Organisatie

Ongediertebestrijding in en om woningen en bedrijfsgebouwen. De groothandel in- en de verzorging van alle benodigdheden in de land- en tuinbouw, benevens in de particuliere- en overheidssector met als specialiteit de exploitatie van een loonsproeibedrijf en groothandel in gewasbeschermingsmiddelen. De groenvoorziening bij overheden en particulieren. De verrichting van grond-, wegen-, waterbouwkundige- en plantsoenwerkzaamheden. Groothandel in planten, plantingsmateriaal, zaden, kunstmest, tuinbouwartikelen, gewasbeschermingsmiddelen, insectenverdelgingsmiddelen, de im- en export van handelsgoederen en de behartiging van agentschappen voor binnen- en buitenlandse principalen, deelname in of zich op enigerlei wijze interesseren bij andere vennootschappen of ondernemingen. Alle activiteiten gezien in de ruimste zin van het woord. Akkerbouw; verbouw van tarwe en gerst. Stratenmakenr en grondverzet. Leggen van rioleringen, buizen en pijpleidingen. De aanleg van bronbemaling. Natuurbehoud.

MANAGEMENT
NaamIn functie
Rijndorp, G.
Direkteur | Bestuurder
1988

Toegang tot alle data?

  • KvK producten en publicaties
  • Financiële kerncijfers
  • Aandeelhoudersinformatie
  • Zakelijk nieuws
  • Marktrapporten en sectorlinks
Probeer 1 week gratis

Stopt automatisch