G. Bras & Zoon B.V.

Hoofdvestiging

Adres
Oude Heijningsedijk 30
4794 RE HEIJNINGEN
Non-mailing: aan
Organisatie

Ongediertebestrijding in en om woningen en bedrijfsgebouwen. De groothandel in- en de verzorging van alle benodigdheden in de land- en tuinbouw, benevens in de particuliere- en overheidssector met als specialiteit de exploitatie van een loonsproeibedrijf en groothandel in gewasbeschermingsmiddelen. De groenvoorziening bij overheden en particulieren. De verrichting van grond-, wegen-, waterbouwkundige- en plantsoenwerkzaamheden. Groothandel in planten, plantingsmateriaal, zaden, kunstmest, tuinbouwartikelen, gewasbeschermingsmiddelen, insectenverdelgingsmiddelen, de im- en export van handelsgoederen en de behartiging van agentschappen voor binnen- en buitenlandse principalen, deelname in of zich op enigerlei wijze interesseren bij andere vennootschappen of ondernemingen. Alle activiteiten gezien in de ruimste zin van het woord. Akkerbouw; verbouw van tarwe en gerst. Stratenmakenr en grondverzet. Leggen van rioleringen, buizen en pijpleidingen. De aanleg van bronbemaling. Natuurbehoud.

MANAGEMENT
NaamIn functie
Bras Fijnaart Holding B.V.
Bestuurder
2019

Toegang tot alle data?

  • KvK producten en publicaties
  • Financiële kerncijfers
  • Aandeelhoudersinformatie
  • Zakelijk nieuws
  • Marktrapporten en sectorlinks
Probeer 1 week gratis

Stopt automatisch