N.V. Maatschappij ter Bevordering van Industrievestiging te Breda

Hoofdvestiging

Adres
Claudius Prinsenlaan 10
4811 DJ BREDA
Organisatie

Het kopen, verkopen, in erfpacht uitgeven, verhuren of in huurkoop geven van gronden, welke krachtens het bestemmingsplan zijn bestemd voor de vestiging van industrieen, ambachtsbedrijven, kantoren en andere primair vanuit werkgelegenheidsoogpunt te benaderen doeleinden en alles wat daarmede in de ruimste zin verband houdt; Het bouwen, kopen of huren enerzijds en het verkopen, verhuren of in huurkoop geven anderzijds van gebouwen, bestemd voor de vestiging van industrieen, ambachtsbedrijven, kantoren en andere primair vanuit werkgelegenheidsoogpunt te benaderen doeleinden en alles wat daarmede in de ruimste zin verband houdt; Het verstrekken aan derden van hypothecaire geldleningen ten behoeve van de stichting van zulke panden; en Het verrichten van alle met het bovenstaande verband houdende of daarop betrekking hebbende handelingen, alles in de ruimste zin genomen. De promotie van de stad Breda als aantrekkelijke vestigingsplaats en het voeren van acquisitie in dit verband.

MANAGEMENT
NaamIn functie
Budding, C.
Directeur | Bestuurder
2016
NIEUWS
ECLI:NL:RBZWB:2018:7087
Uitspraak RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT Bestuursrecht zaaknummer: BRE 18/ 2935 BELEI uitspraak van 20 december 2018 van...
Rechtspraak.nl - Bestuursrecht

Toegang tot alle data?

  • KvK producten en publicaties
  • Financiële kerncijfers
  • Aandeelhoudersinformatie
  • Zakelijk nieuws
  • Marktrapporten en sectorlinks
Probeer 1 week gratis

Stopt automatisch