Eltrex Motion B.V.

Hoofdvestiging

Adres
Minervum 7139
4817 ZN BREDA
Non-mailing: aan
Organisatie

A. Im- en export van electronische materialen en procesbesturingsapparatuur en de bemiddeling bij aan- en verkoop van deze machines; B. Het verlenen van diensten bij het gebruik, onderhoud en reparatie van deze machines; C. Het deelnemen in-, leiding geven aan-, toezicht houden op-, voeren van beheer over-, en adviseren van vennootschappen en ondernemingen, daaronder begrepen het vervullen van funkties van directeur, commissaris, adviseur en dergelijke van die vennootschappen en ondernemingen; D. Het verkrijgen, beheren en vervreemden van aandelen, certificaten van aandelen, winstbewijzen, oprichtersbewijzen, obligaties en dergelijke in- en van Nederlandse en buitenlandse vennootschappen en ondernemingen met welk doel dan ook; E. Al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

MANAGEMENT
NaamIn functie
8 Lakes Holding B.V.
Bestuurder
2011

Toegang tot alle data?

  • KvK producten en publicaties
  • Financiële kerncijfers
  • Aandeelhoudersinformatie
  • Zakelijk nieuws
  • Marktrapporten en sectorlinks
Probeer 1 week gratis

Stopt automatisch