Stichting Juridisch Eigendom Westermeerwind Aandelenfonds

Adres
Hoogoorddreef 15
1101 BA AMSTERDAM
Non-mailing: aan
Organisatie

Het optreden als juridisch rechthebbende voor één of meer beleggingsinstellingen en icbe’s in de zin van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht; het op enigerlei wijze, al of niet in samenwerking met derden, stellen van zekerheid, het zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk naast of voor anderen verbinden voor zover nodig dan wel vereist in verband met het exploiteren en in standhouden van een buitendijks windmolenpark omvattende achtenveertig (48) drie megawatt (3 MW) windmolens langs de Westermeerdijk en Noordermeerdijk in de Noordoostpolder

 • KvK
  • 700037340000
 • SBI (KvK)
 • SBI (Company.info)
    Company.info verrijkt organisaties met gespecificeerde SBI codes.  Zie hier een voorbeeld
 • Current Ratio
 • Rechtsvorm
  • Stichting
 • Bedrijfsactiviteit
  • Nee
MANAGEMENT
NaamIn functie
IQ EQ Custody B.V.
Bestuurder
2017
NIEUWS
Burgers participeren voor 9 miljoen Euro in Windpark Westermeerwind
Inwoners van de gemeenten Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland konden tussen 15 november en 31 januari zich ins...
Windenergie Nieuws

Toegang tot alle data?

 • KvK producten en publicaties
 • Financiële kerncijfers
 • Aandeelhoudersinformatie
 • Zakelijk nieuws
 • Marktrapporten en sectorlinks
Probeer 1 week gratis

Stopt automatisch