Leeuwerik Beheer B.V.

Hoofdvestiging

Adres
Oude Woudenbergse Zandwg 12
3707 AN ZEIST
Organisatie

Het verrichten van alle werkzaamheden op het gebied van beheer, belegging en financiering, daaronder begrepen het verwerven, beheren, exploiteren en vervreemden van roerendezaken, zo voor eigen rekening als tezamen met of voor rekening van derden, het instaan voor schulden van derden, het waarnemen van belangen van allerlei aard, het verstrekken van technische en economische adviezen en al hetgeen tot het vorenstaande behoort of daarvoor bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin, voorts het deelnemen in en het voeren van het beheer over andere ondernemingen, van welke aard ook en in welke rechtsvorm ook gedreven.

 • KvK
  • 300004770000
 • SBI (KvK)
 • SBI (Company.info)
    Company.info verrijkt organisaties met gespecificeerde SBI codes.  Zie hier een voorbeeld
 • Current Ratio
 • Rechtsvorm
  • Besloten Vennootschap met gewone structuur
 • Bedrijfsactiviteit
  • Nee
MANAGEMENT
NaamIn functie
Van Markus Holding B.V.
Bestuurder
2001

Toegang tot alle data?

 • KvK producten en publicaties
 • Financiële kerncijfers
 • Aandeelhoudersinformatie
 • Zakelijk nieuws
 • Marktrapporten en sectorlinks
Probeer 1 week gratis

Stopt automatisch

Soortgelijke organisaties
Oude Woudenbergse Zandwg 14
3707AN ZEIST
Oude Woudenbergse Zandwg 12
3707AN ZEIST
Oude Woudenbergse Zandwg 12
3707AN ZEIST