Pauliana Pensioenbeheer B.V.

Hoofdvestiging

Adres
Van Boetzelaerstraat 52
2406 BG ALPHEN AAN DEN RIJN
Organisatie

De verzorging van directeuren en gewezen directeuren van een of meer vennootschappen voor welke ontheffing is verkregen van artikel 2, lid 1 van de pensioen- en spaarfondsenwet, dan wel van personen in dienst van die vennootschap of vennootschappen ten aanzien van wie op grond van artikel 2, lid 3 van deze wet het bepaalde van de pensioen- en spaarfondsenwet geen toepassing vindt, bij invaliditeit en ouderdom en tot verzorging van hun echtgenoten en van hun minderjarige kinderen en pleegkinderen, een en ander door middel van pensioen, krachtens een pensioenregeling in de zin van de wettelijke bepaling betreffende de loonbelasting, zo mede het beleggen van het dekkingsvermogen in effecten, onroerende goederen en schuldvorderingen.

MANAGEMENT
NaamIn functie
Pauliana Lijfrentebeheer B.V.
Algemeen directeur | Bestuurder
1983

Toegang tot alle data?

  • KvK producten en publicaties
  • Financiële kerncijfers
  • Aandeelhoudersinformatie
  • Zakelijk nieuws
  • Marktrapporten en sectorlinks
Probeer 1 week gratis

Stopt automatisch

Soortgelijke organisaties
Van Boetzelaerstraat 25
2406BC ALPHEN AAN DEN RIJN
Stevinstraat 45
2405CR ALPHEN AAN DEN RIJN
Raadhuisstraat 195
2406AC ALPHEN AAN DEN RIJN