Vredendaal Beheer B.V.

Hoofdvestiging

Adres
Heermoeshof 10
3991 HA HOUTEN
Organisatie

Het beleggen van vermogen en wel uitsluitend of nagenoeg uitsluitend in effecten, onroerend goed en hypothecaire schuldvorderingen, waartoe mede behoort het verkrijgen, beheren en vervreemden van effecten, onroerende goederen en hypothecaire schuldvorderingen, exploiteren, administreren en uitoefenen van alle aan die onroerende goederen, effecten en andere belangen verbonden rechten, het voeren van directie over andere vennootschappen, een en ander in de ruimste zin het beheren van vermogen en wel uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bestaande uit effecten, onroerend goed en hypothecaire schuldvorderingen de vennootschap kan deelnemen in of zich op andere wijze interesseren bij vennootschappen en ondernemingen met een soortgelijk doel, dan wel met een doel dat dienstig kan zijn voor het verwezenlijken van het boven omschreven doel

MANAGEMENT
NaamIn functie
Vredendaal, M.
Bestuurder
2018

Toegang tot alle data?

  • KvK producten en publicaties
  • Financiële kerncijfers
  • Aandeelhoudersinformatie
  • Zakelijk nieuws
  • Marktrapporten en sectorlinks
Probeer 1 week gratis

Stopt automatisch