Adviesburo Robbe BV

Hoofdvestiging

Adres
Heuvelstraat 5
4901 KD OOSTERHOUT
Organisatie

A. Het geven van ekonomische-, organisatorische- en financiële adviezen aan partikulieren en bedrijven; B. De uitoefening van het belastingkonsulentschap, waaronder begrepen het geven van belasting adviezen, verzorgen van belastingaangiften; C. Het bezorgen van en/of adviseren in en/of doen beleggen van gelden en het voeren van vermogensbeheer, een en ander in de ruimste zin; D. Het ter leen verstrekken van gelden, het verstrekken van kredieten, het stellen van zekerheid en het instaan voor de schulden van anderen; E. Het bemiddelen bij en/of het exploiteren, huren, verhuren, kopen en verkopen en het bouwen en doen verbouwen van onroerende goederen, hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden; F. Het adviseren, afsluiten en verstrekken van hypotheken en andere leningen, kredieten en dergelijke, het waarnemen van agentschappen van hypotheekbanken en soortgelijke ondernemingen; G. Het deelnemen in- het financieren van- en het voeren van het beheer over andere ondernemingen van welke aard ook; H. Al hetgeen met het vorenstaande in de meest uitgebreide zin verband houdt en/of daaraan bevorderlijk kan zijn.

MANAGEMENT
NaamIn functie
Robbe, F.
Direkteur | Bestuurder
1975

Toegang tot alle data?

  • KvK producten en publicaties
  • Financiële kerncijfers
  • Aandeelhoudersinformatie
  • Zakelijk nieuws
  • Marktrapporten en sectorlinks
Probeer 1 week gratis

Stopt automatisch