Beheermaatschappij Peeters B.V.

Adres
Amsterdamsestraat 14 Bus P
2000 ANTWERPEN
Organisatie

De vennootschap heeft ten doel het beleggen van vermogen in effecten, onroerend goed, hypothecaire schuldvorderingen en andere vermogenswaarden, een en ander in de meest uitgebreide betekenis genomen, alsmede het deelnemen in- en/of het voeren van de directie over andere ondernemingen en voorts het verrichten van alle handelingen, welke met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn. Onder de handelsnaam: Roosendaalse Vleeshandel: Groothandel in geslacht vee inclusief export van levend vee.

MANAGEMENT
NaamIn functie
Peeters, A.
Bestuurder
1990

Toegang tot alle data?

  • KvK producten en publicaties
  • Financiële kerncijfers
  • Aandeelhoudersinformatie
  • Zakelijk nieuws
  • Marktrapporten en sectorlinks
Probeer 1 week gratis

Stopt automatisch