Electrotechnisch Bureau Homan B.V.

Hoofdvestiging

Adres
Handelsweg 6
3641 RC MIJDRECHT
Organisatie

Het uitoefenen van een electrotechnisch installateursbedrijf, te weten de uitoefening van het electrotechnisch bedrijf, waaronder begrepen het installeren, repareren en verhuren van- alsmede de handel in electrotechnische apparatuur en verbruiksartikelen, petroleumvergassers en sanitaire artikelen, een en ander zowel voor eigen rekening van- of gezamenlijke rekening met derden en in het algemeen het verrichten van alle handelingen, welke met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden, of aan het bereiken van vorenstaande doel bevorderlijk kunnen zijn, daaronder begrepen het deelnemen in, belang verkrijgen bij of het voeren van directie over andere vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of aanverwant doel

MANAGEMENT
NaamIn functie
Babs Holding B.V.
Directeur | Bestuurder
2017

Toegang tot alle data?

  • KvK producten en publicaties
  • Financiële kerncijfers
  • Aandeelhoudersinformatie
  • Zakelijk nieuws
  • Marktrapporten en sectorlinks
Probeer 1 week gratis

Stopt automatisch

Soortgelijke organisaties