Bartels Loon- en Grondwerken B.V.

Hoofdvestiging

Adres
Gareelweg 26
4727 TB MOERSTRATEN
Bron: KVK 2024-04-03
Organisatie

A. Het aannemen van weg- en waterbouwkundige werken; B. Het voor derden met behulp van land- en tuinbouwwerktuigen, tractoren, grondverzetmachines en andere machines, verrichten van werkzaamheden, betrekking hebbende op de bewerking en verplaatsing van grond, het graven en schonen van sloten en de verpleging van gewassen; C. Het uitoefenen van een landbouwbedrijf, meer in het bijzonder de oogst van landbouwproducten en de bewerking daarvan en het pachten en verpachten van landbouwgronden en gebouwen; D. De handel in bovengenoemde werktuigen, machines en tractoren alsmede het aan derden in huur of enig ander gebruik ter beschikking stellen daarvan; E. Het deelnemen in- en/of het financieren van en/of het voeren van de directie over andere ondernemingen, het uitkeren van lijfrenten en pensioenen aan de directeur(en) en/of diens nabestaanden ten aanzien waarvan vrijstelling is verleend van het bepaalde in artikel 2, lid 1 van de pensioen- en spaarfondsenwet en/of ten aanzien waarvan genoemd artikellid ingevolge het bepaalde in artikel 2, lid 3 van genoemde wet niet van toepassing is terwijl voor de toekenningen de vrijstelling ingevolge artikel 11 van de wet op de loonbelasting geldt; F. Alles wat in de meest uitgebreide zin geacht kan worden tot het sub A. Tot en met E. Vermelde te behoren, daartoe dienstig te zijn en daarmee in verband te staan.

Bron: KVK 2024-04-03

Toegang tot alle data?

  • Concernstructuren en handelsregisterinformatie
  • Financiële kerncijfers
  • Aandeelhoudersinformatie
  • Zakelijk nieuws
  • Marktrapporten en sectorlinks
Probeer 1 week gratis

Stopt automatisch

Diver

Probeer ons platform gratis uit en ontvang 10 potentiële klanten

Kost het je veel tijd om kwalitatieve leads op te duiken?
Wij helpen met het vinden van de parels!

  • Alle Nederlandse bedrijven
  • Volledige en betrouwbare informatie
  • Zeer gedetailleerde zoekopties
Detective1/2

Waar ben je naar op zoek?

?
Select...
?
?
?
Detective2/2

Waar kunnen we de zoekresultaten naartoe sturen?

Laat je gegevens achter zodat wij je kunnen laten weten wat we voor je gevonden hebben!

< Vorige
Astonaut

Bedankt! Wij gaan nu als een raket voor je aan de slag!

Soortgelijke organisaties