Technische documentatie

Op deze pagina vindt u beschrijvingen van alle webservices verdeeld over: adresgegevens, bedrijfsgegevens, en financiële, vastgoed- en voertuiginformatie. Per onderwerp is een overzicht te vinden van de technische namen van elke webservice. Selecteer een onderwerp en vind de technische beschrijving die per webservice aangeeft welke data-invoer nodig is en welke data de webservice terugschiet in uw systeem.

 

Speciaal voor developers: documentatie voor integraties

Kies een onderwerp

Compliance bedrijven en personen

Wilt u er zeker van zijn of u zaken mag doen met uw relaties? Met de compliance check van Company.info Webservices heeft u direct het benodigde  inzicht in personen en bedrijven, waar ook ter wereld:
 • Zijn er sancties bekend, nu of in het verleden?
 • Staat de persoon/ het bedrijf bekend als Politically Exposed Person (PEP)?
 • Is er negatief nieuws bekend?
 • Zijn er andere negatieve zaken bekend, zoals onder curatele staan, insolventie, procedures bij de politie?
Compliance check personen in 2 stappen:
 1. Zoeken personen: complianceSearchPersons
 2. Ophalen informatie over persoon:complianceGetPerson
Compliance check bedrijven in 2 stappen:
 1. Zoeken bedrijf: complianceSearchBusinesses
 2. Ophalen informatie over bedrijf: complianceGetBusiness

UBO en Know Your Customer

Om de natuurlijke personen en/of (buitenlandse) bedrijven te achterhalen die als UBO (Ultimate Beneficial Owner) worden beschouwd, zijn er 3 webservices die achtereenvolgens ingezet worden. Eerst wordt een historisch of real-time uittreksel uit het Handelsregister opgehaald van het bedrijf dat gecheckt wordt. Daarna volgt een automatisch onderzoek, waarmee de hele concernstructuur van het  bedrijf in kaart wordt gebracht. Als dit onderzoek is afgerond, is het duidelijk welke personen en bedrijven vermoedelijk de UBO zijn. Van al deze personen en bedrijven worden tot slot de belangrijke kenmerken doorgegeven.
 1. Start UBO bedrijfsonderzoek: dutchBusinessUBOStartInvestigation
 2. Check status van UBO bedrijfsonderzoek: dutchBusinessUBOCheckInvestigation
 3. Ophalen resultaat vermoedelijke UBO's: dutchBusinessUBOPickupInvestigation

Meer weten?

Staat uw vraag of uw gewenste antwoord er niet bij? Neem dan contact op! Wij helpen u graag verder.