Technische mededeling: servermigratie & nieuwe SSL certificaten

12 januari 2017 –  Bij Company.info Webservices werken wij continu aan het optimaliseren van onze services. In dit kader zal er een belangrijke wijziging aan de infrastructuur van het  Company.info Webservices-platform plaatsvinden. Deze wijziging doen wij om ook in de toekomst de beschikbaarheid van onze services te garanderen.

English version see below

 

Servermigratie & nieuwe SSL certificaten

Op 1 maart 2017 migreert Company.info Webservices al haar servers naar een nieuwe locatie. Dit heeft tot gevolg dat de publieke IP-adressen van onze servers gaan wijzigen. De nieuwe publieke IP-adressen zijn:

52.212.16.17
52.212.193.89
52.213.71.54
Door deze verhuizing vervangen wij op deze datum ook onze SSL certificaten. De nieuwe certificaten zullen drie jaar lang geldig blijven.

Vanaf 1 maart 2017 leveren wij onze services niet langer via de momenteel gebruikte IP-adressen 141.105.125.196 en 141.105.121.200.

 

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Heeft u een specifieke firewall-configuratie ingesteld voor het gebruik van onze services? Zorg er dan voor dat u vóór 1 maart 2017 de IP-adressen 52.212.16.17, 52.212.193.89 en 52.213.71.54 in uw firewall-configuratie opneemt.
Als er in uw implementatie geen verbinding wordt gemaakt met een IP-adres of u geen uitgaande firewall heeft, is het niet nodig om wijzigingen in uw hardware of code aan te brengen.
In de eerste week van februari 2017 ontvangt u een test-url, waarmee u onze nieuwe serverlocatie in uw applicatie(s) kunt testen.
Vragen?

Heeft u vragen over de servermigratie en/of de SSL certifcaten? Neem dan gerust contact ons op via tech@webservices.nl.

 

Server migration & new SSL certificates

On March 1st 2017 Webservices.nl migrates all its servers to a new location. This migration will result in IP-address changes of all our servers. The new public IP-addresses are:

52.212.16.17
52.212.193.89
52.213.71.54
Next to this migration we will replace our SSL certificate. The new certificates will be valid for a period of three years.

From the 1st of March 2017 we will no longer deliver our services from the currently used IP-addresses 141.105.125.196 and 141.105.121.200.

 

What can you do to prepare?

When you have defined a specific firewall configuration for our services, make sure the IP-addresses 52.212.16.17, 52.212.193.89 and 52.213.71.54have been added and allowed before March 1st 2017.
If your organization does not have a specific firewall configuration, no changes are needed.
When your implementation isn’t connected with a hard-coded IP-address or when you haven’t defined a specific firewall configuration, it’s not necessary to make any changes in your code or hardware.
In the first week of February 2017 you will receive a test link to test our new server location in your application(s).
Questions?

 

Do you have any questions regarding the migration and/or SSL certificates? Please feel free to contact us via  tech@webservices.nl.

 

Kind regards,

 

The Company.info Webservices Tech Team