Registratie van persoonsgegevens bij Company.info

Waarom legt Company.info gegevens vast?

Company.info levert via de producten Company.info Online, Company.info Webservices en Company.info Data on Demand bedrijfsprofielen aan organisaties. Soms bevatten deze bedrijfsprofielen ook persoonlijke gegevens, zoals de naam van een eigenaar of bestuurder van een organisatie. Deze persoonsgegevens gaan altijd over de rol die deze persoon in zijn bedrijf en/of zakelijk speelt. Company.info onderhoudt geen database met privé gegevens van personen. Klanten van Company.info gebruiken deze informatie voor verschillende doelen, bijvoorbeeld om de datakwaliteit van hun bestanden te optimaliseren of om klantgegevens te verrijken. Ook wordt deze informatie gebruikt voor specifieke opvragingen, waarvan sommigen bij de wet geregeld zijn. Op grond van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) moeten bijvoorbeeld financiële instellingen onderzoek doen naar de zogenaamde ultimate benificial owner (UBO) van een bedrijf.

 

Welke gegevens legt Company.info vast?

Company.info bevat van elke organisatie in Nederland een profiel met kwalitatieve, actuele en complete bedrijfsinformatie en bedrijfsnieuws. Denk hierbij aan: adresgegevens, KvK-inschrijving, jaarrekeningen, aandeelhouders, deelnemingen, UBO’s, faillissementen en rechtsvorderingen van een organisatie. Company.info heeft ook de beschikking over bijbehorende documenten zoals oprichtingsakten, statuten, jaarrekeningen, fusie- of splitsingsvoorstellen, aansprakelijkheids- en instemmingsverklaringen. Company.info Webservices heeft ook andere data-objecten zoals voertuig-, vastgoed-, route- en kredietdata. Company.info verkrijgt deze gegevens uit verschillende (openbare) bronnen zoals het Handelsregister, RDW en Kadaster. We kunnen deze data ook combineren. Deze verwerking van persoonsgegevens is door ons gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nr: 1503577.

 

Mag Company.info deze gegevens aan andere bedrijven verstrekken?

Company.info levert bedrijfsprofielen aan organisaties. Veel van de gegevens in deze profielen zijn openbaar, bijvoorbeeld informatie uit het Kadaster. Andere gegevens zijn door commerciële partijen verzameld met medeweten van organisaties, of omdat organisaties deze gegevens zelf openbaar hebben gemaakt. Organisaties hebben belang bij een transparante markt, dit waarborgt rechtszekerheid in het handelsverkeer. Onze klanten zijn echter wel gebonden aan onze gebruiksvoorwaarden. Hierin staat onder meer dat bedrijfsprofielen gebruikt moeten worden overeenkomstig wet- en regelgeving. En dat men rekening dient te houden met de privacywetgeving als een bedrijfsprofiel eveneens persoonsgegevens bevat. Als u denkt dat een organisatie misbruik maakt van onze informatie, horen wij dit uiteraard graag. U vindt onze contactgegevens onderaan deze pagina.

 

Kan ik mijn gegevens inzien?

Op basis van de privacywetgeving kunt u eventuele persoonsgegevens altijd bij ons of bij de originele bron inzien. Een persoonsgegeven heeft betrekking op een persoon. Bij bedrijfsprofielen zal het dus vaak gaan om gegevens over eenmanszaken of VOF’s waar de eigenaar een privépersoon is. Bij grotere organisaties als B.V.’s en N.V.’s zullen namen van bestuurders vaak persoonsgegevens zijn. Ook zij hebben recht op inzage in hun persoonsgegevens.

 

Recht op inzage

U kunt bij ons inzage vragen in uw gegevens door een e-mail te sturen naar service@company.info o.v.v. ‘Inzage persoonsgegevens’. Graag ontvangen wij in deze e-mail uw volledige naam, bedrijfsnaam en functie. U ontvangt van ons een proefaccount voor Company.info Online, waarmee u exact kunt zien welke gegevens wij hebben vastgelegd.

 

Heeft u vragen over uw registratie bij Company.info, zijn uw gegevens incompleet of incorrect, of wilt u verwijderd worden, neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

 

service@company.info

020 – 2400 400

Contactformulier