Het Noorderleegsbuitenveld B.V.

Hoofdvestiging

Adres
Van Harinxmaweg 17
9246 TL OLTERTERP
Organisatie

Haar gronden in de Gemeente Ferwerderadeel door bevordering van aanslijkingen en aanwassen uit te breiden, die gronden te exploiteren en indien zulks daartoe dienstig is te achten, andere onroerende goederen in eigendom te verkrijgen en met anderen, die een soortgelijk bedrijf uitoefenen, samen te werken, een en ander in den ruimsten zin.

ENIG AANDEELHOUDERS
MANAGEMENT
NaamIn functie
It Fryske Gea
Directeur | Bestuurder
1997

Toegang tot alle data?

  • KvK producten en publicaties
  • Financiële kerncijfers
  • Aandeelhoudersinformatie
  • Zakelijk nieuws
  • Marktrapporten en sectorlinks
Probeer 1 week gratis

Stopt automatisch

Soortgelijke organisaties
Van Harinxmaweg 1
9244CJ BEETSTERZWAAG
Reidingweg 52
9203KR DRACHTEN
Morra 2
9204KH DRACHTEN