LetselschadeClaimen B.V.

Hoofdvestiging

Adres
Watermunt 2
2959 GB STREEFKERK
Non-mailing: aan
Organisatie

Mensen die op de een of andere manier slachtoffer zijn geworden van een gebeurtenis zoals een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, een medische fout, een geweldsmisdrijf, een dierenbeet of een ander geestelijk of lichamelijk letsel van de persoon zelf of van zijn nabestaande hetzij door een onrechtmatige daad of op welke manier dan ook bij te staan om zijn schade te verhalen hetzij direct op de schuldige tegenpartij hetzij via de verzekeraar hetzij op een instantie welke daarvoor in het leven geroepen is. Uitgangspunt is dat hierbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de regels van de wet (art. 6:95 en 6:106 BW) waarbij de schadelijdende partij zoveel mogelijk wordt ontzien van de lasten en kosten die een verhaalsactie met zich meebrengt. Hierbij wordt rekening gehouden met de regels opgesteld door het Keurmerk letselschade en ook met de gedragscode behandeling letselschade. Hiertoe zal contact gemaakt worden met mensen zoals voornoemd en zullen deze verwezen worden naar behandelaars van letselschades die aan de selectie eisen voldoen.

 • KvK
  • 600361170000
 • SBI (KvK)
 • SBI (Company.info)
    Company.info verrijkt organisaties met gespecificeerde SBI codes.  Zie hier een voorbeeld
 • Current Ratio
 • Datum inschrijving
  • 19-02-2014
 • Klasse werk. pers.
  • 01 (0)
 • Rechtsvorm
  • Besloten Vennootschap met gewone structuur
ENIG AANDEELHOUDERS
MANAGEMENT
NaamIn functie
A. Hulscher Holding B.V.
Algemeen directeur | Bestuurder
2018

Toegang tot alle data?

 • KvK producten en publicaties
 • Financiële kerncijfers
 • Aandeelhoudersinformatie
 • Zakelijk nieuws
 • Marktrapporten en sectorlinks
Probeer 1 week gratis

Stopt automatisch