Stichting ter nagedachtenis aan mevrouw Wilhelmina van Dooren

Adres
Fazantstraat 24
5301 SC ZALTBOMMEL
Organisatie

Het voor tenminste 100 jaar na sterfdatum van mevrouw Wilhelmina van Dooren (zijnde 2-6-2000), voldoen van de grafrechten terzake van haar graf op de begraafplaats van de Katho- lieke Kerk te Zaltbommel aan de Oliestraat alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevor- derlijk kunnen zijn.

MANAGEMENT
NaamIn functie
Damen, C.
Secretaris | Bestuurder
2001
NIEUWS
Pluim
BERGEN - Mevrouw Van Dooren uit Bergen verdient een Pluim. Zij viel in de prijzen door mee te doen aan de landelijke cam...
Bergens Nieuwsblad

Toegang tot alle data?

  • KvK producten en publicaties
  • Financiële kerncijfers
  • Aandeelhoudersinformatie
  • Zakelijk nieuws
  • Marktrapporten en sectorlinks
Probeer 1 week gratis

Stopt automatisch