Stichting Cartel Compensation

Adres
Schiphol Boulevard 121
1118 BG Schiphol
Organisatie

Het verwerven en te gelde maken van vorderingen van door kartelactiviteit direct of indirect gedupeerde natuurlijke of rechtspersonen of hun rechtsopvolgers en/of cessionaris(sen) (deze rechtspersonen en/of natuurlijke personen hierna te noemen: "claimhouders") waarmee de stichting dienovereenkomstig heeft gecontracteerd, door middel van: a. Het initiëren van procedures waarin vorderingen gezamenlijk of afzonderlijk zullen worden ingesteld, zowel binnen als buiten rechte; b. het aangaan, uitwerken en uitvoeren van overeenkomsten en het houden van toezicht op naleving van dergelijke overeenkomsten; c. het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande verband houdt en/of daartoe bevorderlijk kan zijn

MANAGEMENT
NaamIn functie
Omni Bridgeway Collective Redress B.V.
Bestuurder
2010
NIEUWS
ECLI:NL:RBAMS:2015:1780
Incidenten 843a Rv, voeging, vrijwaring en aanhouding. Vorderingen 843a Rv en aanhouding in dit stadium afgewezen. Het i...
Rechtspraak.nl - Uitspraken Civiel recht

Toegang tot alle data?

  • KvK producten en publicaties
  • Financiële kerncijfers
  • Aandeelhoudersinformatie
  • Zakelijk nieuws
  • Marktrapporten en sectorlinks
Probeer 1 week gratis

Stopt automatisch