Stichting Fonds 'Onderlinge Glaswaarborgmaat- schappij Gorredijk'

Adres
't Leantsje 8
8401 TK GORREDIJK
Organisatie

Het doen van geldelijke uitkeringen aan in Gorredijk en directe omgeving werkzame binnen het rijk gevestigde instellingen en verenigingen welke naar doel en feitelijke werkzaamheid uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang op ideëel en cultureel gebied beogen.

MANAGEMENT
NaamIn functie
Dorprigter, A.
Secretaris | Bestuurder
1988

Toegang tot alle data?

  • KvK producten en publicaties
  • Financiële kerncijfers
  • Aandeelhoudersinformatie
  • Zakelijk nieuws
  • Marktrapporten en sectorlinks
Probeer 1 week gratis

Stopt automatisch