Stichting Condomerie Foundation

Adres
Warmoesstraat 141
1012 JB AMSTERDAM
Organisatie

Het verlenen van assistentie bij het bestrijden van seksueel overdraagbare aandoeningen (hierna te noemen: "SOA"), waaronder Human Immunodefi- ciency Syndrome Virus (hierna te noemen: "HIV") Acquired Immune Deficiency Syndrome (hierna te noemen: "AIDS") en hepatitis, zowel op natio- naal als internationaal niveau, onder meer door het promoten van het veilig vrijen (hierna te noemen: "Safe Sex") en anderen te assisteren bij het promoten en informeren van Safe Sex; Het ontwikkelen en/of ondersteunen van initia- tieven met als doel het bevorderen van een goede seksuele gezondheid voor iedereen; Het stimmuleren en initiëren van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van condooms, vrou- wencondooms en glijmiddelen en op het gebied van producten, onder andere condoomautomaten, die helpen bij de distributie van deze produc- ten. Hierbij wordt de cradle-to-cradle filiso- fie zoveel mogelijk aangehouden; Het ontwikkelen en/of ondersteunen van initia- tieven die bijdragen aan de bescherming van reproductieve rechten wereldwijd, in het bij- zonder met betrekking tot jongvolwassenen en vrouwen; Het ontwikkelen en/of ondersteunen van initia- tieven die tot doel hebben Safe Sex voorlich- ting aan, de emancipatie en integratie van homoseksuelen, biseksuelen en transgenders; Het geven dan wel verzorgen van voorlichting op het gebied van LifeSkills en Safe Sex op verschillende onderwijsniveaus; Het stimmuleren, ondersteunen en initiëren van onderzoeken, campagnes en andere initiatieven die op enigerlei wijze passend bevonden worden bij de doelstellingen van de stichting, en die zich ook kunnen begeven in het gebied van kunst sport, design, humor, toneel, film, muziek en webdesign; En al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht dit onder meer te bereiken door het geven

MANAGEMENT
NaamIn functie
Lenting, T.
Penningmeester | Bestuurder
2009

Toegang tot alle data?

  • KvK producten en publicaties
  • Financiële kerncijfers
  • Aandeelhoudersinformatie
  • Zakelijk nieuws
  • Marktrapporten en sectorlinks
Probeer 1 week gratis

Stopt automatisch