Crediflor B.V.

Hoofdvestiging

Adres
Zegtruststraat 25
2275 XP VOORBURG
Organisatie

Het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen; het financieren van ondernemingen en vennootschappen; het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden; het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden; het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen; het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen; het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere industriële eigendomsrechten

MANAGEMENT
NaamIn functie
ter Linden, D.
Directeur | Bestuurder
1999

Toegang tot alle data?

  • KvK producten en publicaties
  • Financiële kerncijfers
  • Aandeelhoudersinformatie
  • Zakelijk nieuws
  • Marktrapporten en sectorlinks
Probeer 1 week gratis

Stopt automatisch

Soortgelijke organisaties
Overburgkade 11
2275XT VOORBURG
Parkweg 53
2271AE VOORBURG
Van Sevenbergestraat 43
2274PJ VOORBURG