M.S.C. Coppens' Holding Bergen op Zoom B.V.

Hoofdvestiging

Adres
Van Konijnenburgweg 80
4612 PL BERGEN OP ZOOM
Organisatie

A. Het beleggen van haar vermogen uitsluitend of nagenoeg uitsluitend in onroerende goederen, ondernemingen effecten en vorderingen; B. Het voeren van het bestuur en het verzorgen van de administraties van ondernemingen; C. Het vestigen van filialen en dochterondernemingen; D. De uitoefening van het transport- expeditie- en containerbedrijf, waaronder begrepen de verhuur van containers; de groothandel in zand, grint, puin, teelaarde en slakken; de uitoefening van het aannemersbedrijf op het gebied van de grond-, water- en wegenbouw; de groothandel in bouwmaterialen; het opkopen en verwerken van alle soorten afval en steenpuin; het herwinnen van opnieuw te gebruiken materialen en de handel daarin; de uitoefening van het op- en overslagbedrijf; de handel in- en het vervoer van afvalmaterialen en steenpuin; het verrichten van graaf- en sloopwerken; de handel in lompen, oude metalen en oud papier; het schoonhouden van fabrieksterreinen; de fabricage van papierwol; zomede al hetgeen daartoe in de meest uitgebreide zin behoort of daaraan verwant is; E. Het verrichten van al zodanige handelingen die met het vorenstaande direkt of indirekt in verband staan of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 • KvK
  • 200041200000
 • SBI (KvK)
 • SBI (Company.info)
    Company.info verrijkt organisaties met gespecificeerde SBI codes.  Zie hier een voorbeeld
 • Current Ratio
 • Datum inschrijving
  • 19-04-1926
 • Klasse werk. pers.
  • 01 (0)
 • Rechtsvorm
  • Besloten Vennootschap met gewone structuur
MANAGEMENT
NaamIn functie
Coppens, J.
Directeur | Bestuurder
2002

Toegang tot alle data?

 • KvK producten en publicaties
 • Financiële kerncijfers
 • Aandeelhoudersinformatie
 • Zakelijk nieuws
 • Marktrapporten en sectorlinks
Probeer 1 week gratis

Stopt automatisch