Beheer- en Beleggingsmaatschappij Den Hertog B.V.

Hoofdvestiging

Adres
Amsterdamsestraatweg 411
3551 CL UTRECHT
Organisatie

Het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, het verkrijgen en vervreemden van belangen daarin, het beheren en doen beheren, alsmede het voeren of doen voeren van directie over en het houden van toezicht op vennootschappen en ondernemingen en het financieren of doen financieren daarvan; . De belegging in onroerende- en roerende goederen, en effekten daaronder begrepen het bezorgen, sluiten en verstrekken van hypothecaire of andere leningen, het ter leen opnemen en het ter leen verstrekken van gelden, al of niet met zakelijk of persoonlijke zekerheid ten behoeve van derden. Het zich al dan niet met zakelijke of persoonlijke zekerheid borgstellen jegens derden, alsmede het huren en verhuren van onroerende zaken, een en ander hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden; . Het verzorgen van stamrecht- en pensioenverplichtingen; . Het adviseren van derden over genoemde onderwerpen, zomede het deelnemen in soortgelijke ondernemingen; en in het algemeen alle wat met het vorenstaande verbandt houdt, alles in de meest uitgebreide zin genomen.

MANAGEMENT
NaamIn functie
den Hertog, C.
Directeur | Bestuurder
1987

Toegang tot alle data?

  • KvK producten en publicaties
  • Financiële kerncijfers
  • Aandeelhoudersinformatie
  • Zakelijk nieuws
  • Marktrapporten en sectorlinks
Probeer 1 week gratis

Stopt automatisch