Laer & Dael III B.V.

Hoofdvestiging

Adres
Emmastraat 53
1213 AK HILVERSUM
Organisatie

Van Boom & Slettenhaar Vastgoedfondsen B.V. houdt zich bezig met onroerend goed-activiteiten. De vennootschap heeft ten doel: (1) het bemiddelen bij- en het beleggen in vastgoed; (2) het voor eigen rekening of rekening van derden verkrijgen, vervreemden, bezwaren, exploiteren, huren en verhuren van registergoederen, leasing daaronder begrepen; (3) het ontwikkelen, financieren en (doen) uitvoeren van bouwprojecten; )4) het deelnemen in, zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van het beheer over en het financieren en besturen van vennootschappen en andere ondernemingen alsook het aangaan en verstrekken van geldleningen en het verstrekken van zekerheden; (5) het zich sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden.

MANAGEMENT
NaamIn functie
Laer & Dael Holding B.V.
Algemeen directeur | Bestuurder
2005

Toegang tot alle data?

  • KvK producten en publicaties
  • Financiële kerncijfers
  • Aandeelhoudersinformatie
  • Zakelijk nieuws
  • Marktrapporten en sectorlinks
Probeer 1 week gratis

Stopt automatisch